Homeland Security Act

Homeland Security Act, die de AMERIKAANSE wetgeving ondertekend in wet door President George W. Bush op 25 November 2002, die het Department of Homeland Security (DHS) als een nieuwe afdeling in de uitvoerende macht van de regering en voorziet een aantal maatregelen gericht op de bescherming van de nationale veiligheid van de Verenigde Staten., De wet werd opgesteld in de nasleep van de aanslagen van 11 September 2001, toen het verdedigen van de Verenigde Staten tegen terroristische aanslagen en het reageren op grootschalige noodsituaties snel als topprioriteiten voor de regering naar voren kwamen.tot de goedkeuring van de Homeland Security Act, was het Amerikaanse veiligheidsapparaat verspreid over een breed scala van federale agentschappen en het leger.,de Homeland Security Act plaatste een aantal bestaande agentschappen onder de grotere paraplu van het DHS, die verantwoordelijkheden op zich namen variërend van infrastructuurbescherming en chemische, biologische, radiologische, nucleaire en aanverwante tegenmaatregelen tot grens-en transportbeveiliging, paraatheid en reactie op noodsituaties en coördinatie met andere delen van de federale overheid, met staats-en lokale overheden en met de particuliere sector.,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *