Rabbit

konijnen zijn zoogdieren van de orde Lagomorpha. Er zijn ongeveer vijftig verschillende soorten konijnen en hazen. De orde Lagomorpha bestaat uit konijnen, pikas en hazen. Konijnen zijn te vinden in vele delen van de wereld. Ze leven in gezinnen en eten groenten en hooi. In het wild leven konijnen in holen, die ze zelf graven. Een groep konijnen die samen in een hol leven wordt een warren genoemd. Konijnen staan bekend om het hoppen en eten van wortelen.,=”fd89f7867e”>

Eastern cottontail (Sylvilagus floridanus) Scientific classification Kingdom: Phylum: Class: Order: Family:
Leporidae
in part

A young rabbit looking through the grass.,

Een mannelijk konijn wordt een bok genoemd, en een vrouwtje wordt een hinde genoemd. Een baby konijn wordt een kit genoemd, wat een afkorting is voor kitten. Konijnen hebben een draagtijd van ongeveer 31 dagen. Het vrouwtje kan tot 12-13 kits hebben, zeer zelden nesten zo groot als 18 en zo klein als een. Wanneer de hinde baart worden haar baby ‘ s collectief aangeduid als een nest. Sommige mensen hebben konijnen als huisdieren. Konijnen worden ook gekweekt voor hun vlees. Konijnen hebben een andere biologische classificatie dan hazen.

omdat konijnen prooidieren zijn, zijn ze voorzichtig in open ruimtes., Als ze gevaar voelen, bevriezen ze en kijken toe. Rabbit vision heeft een zeer breed veld, inclusief overhead scanning. Hun vijanden zijn vossen en honden; ook beren, wasberen, nertsen, wezels en slangen. Roofvogels nemen soms konijnen. Mensen zijn ook bekend om konijnen te schieten, omdat ze gewassen eten. Hun ontsnappingsmethode is om naar hun hol te rennen, waar ze meestal veilig zijn.

konijnen hebben een complexe sociale structuur en, net als honden, hebben ze een hiërarchie. Konijnenoren hebben waarschijnlijk verschillende functies., De belangrijkste functie is om te waarschuwen voor roofdieren, maar ze kunnen worden gebruikt voor signalering, en temperatuurregeling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *