Napoleon (Čeština)


Jakobín let

Když v roce 1789 Národní Shromáždění, které svolal na zřízení konstituční monarchie, povoleno Paoli vrátit na Korsiku, Napoleon požádal o dovolenou a v září se připojil Paoli skupiny. Paoli však neměl soucit s mladým mužem, jehož otec opustil svou věc a kterého považoval za cizince. Zklamaný, Napoleon se vrátil do Francie a v dubnu 1791 byl jmenován prvním poručíkem 4.pluku dělostřelectva, garrisoned u Valence., Ihned se připojil k Jacobin Klubu, a debatní společnosti, zpočátku ve prospěch konstituční monarchie, a brzy se stal jeho prezidentem, proslovy proti šlechtici, mniši a biskupové. V září 1791 dostal volno, aby se na tři měsíce vrátil zpět na Korsiku. Zvolen podplukovníkem v národní gardě, brzy vypadl s Paoli, jeho vrchním velitelem. Když se nevrátil do Francie, byl v lednu 1792 uveden jako dezertér. Ale v dubnu Francie vyhlásila válku proti Rakousku a jeho přestupek byl odpuštěn.,

zřejmě díky patronátu byl Napoleon povýšen do hodnosti kapitána, ale nevrátil se ke svému pluku. Místo toho se v říjnu 1792 vrátil na Korsiku, kde Paoli vykonával diktátorské pravomoci a připravoval se oddělit Korsiku od Francie. Napoleon se však připojil k Korsickým jakobínům, kteří se postavili proti Paoliho politice. Když v dubnu 1793 vypukla na Korsice občanská válka, nechal Paoli rodinu Buonaparte odsoudit k „věčnému popravě a hanbě“, načež všichni uprchli do Francie.,

Napoleon Bonaparte, jak se od nynějška může jmenovat (ačkoli rodina nepustila pravopis Buonaparte až po roce 1796), se vrátil ke svému pluku v Nice v červnu 1793. V jeho Le Souper de Beaucaire (Večeře v Beaucaire), psaný v tomto okamžiku, on argumentoval, energicky k jednotnému postupu všech republikáni shromáždil kolem Jakobínů, kteří byli postupně stále radikální, a Národní shromáždění, Revoluční shromáždění, které v předchozím podzim zrušil monarchii.,

Na konci srpna 1793 Národní shromáždění vojska vzal Marseille, ale byl zastaven před Toulonu, kde monarchisty zavolal na Britské síly. S velitelem dělostřelectva Národního konventu byl Bonaparte zraněn, dostal místo přes komisaře do armády Antoine Saliceti, který byl korsickým zástupcem a přítelem Napoleonovy rodiny. Bonaparte byl povýšen na majora v září a adjutant generál v říjnu. 16. Prosince dostal bajonetovou ránu, ale druhý den britské jednotky, obtěžované jeho dělostřelectvem, evakuovaly Toulon., 22. prosince byl Bonaparte ve věku 24 let povýšen na brigádního generála jako uznání jeho rozhodující části při zachycení města.

Augustin de Robespierre, pane komisaři do armády, napsal jeho bratr Maximilien, pak virtuální předsedy vlády a jedním z předních postav Vládu Teroru, chválit „transcendentní zásluhy“ mladý republikánský důstojník. V únoru 1794 byl Bonaparte jmenován velitelem dělostřelectva ve francouzské Armádě Itálie. Robespierre spadl z moci v Paříži na 9 Thermidor, rok II (červenec 27, 1794)., Když se zpráva dostala do Nice, Bonaparte, považovaný za chráněnce Robespierra, byl zatčen na základě obvinění ze spiknutí a zrady. V září byl osvobozen, ale na jeho příkaz nebyl obnoven.

Maximilien Robespierre

Maximilien Robespierre.

© G. Dagli Orti—DeA Picture Library/age fotostock

následující Března odmítl nabídku velení dělostřelectva v Armádě na Západě, což byl boj proti kontrarevoluci v Vendée., Zdálo se, že příspěvek pro něj nemá žádnou budoucnost, a šel do Paříže, aby se ospravedlnil. Život byl obtížný na poloviční plat, zejména když měl poměr s Désirée Clary, dcerou bohatého obchodníka v Marseille a sestrou Julie, nevěsty jeho staršího bratra Josepha. Navzdory jeho úsilí v Paříži, Napoleon byl schopen získat uspokojivé, příkaz, protože byl obávaný pro svoji intenzivní ambice a pro jeho vztahy s Montagnardů, radikálnější členové Národního shromáždění. Poté zvažoval, že nabídne své služby tureckému sultánovi.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *