HIPAA & Health Information Technology (Suomi)

Kuten Sisältyvät HHS HIPAA Sääntöjen

KOTITALOUKSIEN Asetukset
Yleiset Määräykset: Määritelmät – Terveydenhuollon Tarjoaja – § 160.103

Terveydenhuollon tarjoajalla tarkoitetaan palveluntarjoajaa, palveluita (kuten määritelty osiossa 1861(u) Act, 42 U. S. C. 1395x(u)), toimittaja lääketieteen tai terveydenhuollon palveluita (kuten määritelty osiossa 1861(s) Teko, 42 U. S. C., 1395x (s)), ja muut henkilöt tai organisaatiot, jotka toimittavat, laskuttavat tai maksetaan terveydenhuollosta tavanomaisessa liiketoiminnassa.

KOTITALOUKSIEN Kuvaus
Yleiset Määräykset: Määritelmät – Terveydenhuollon Tarjoaja,

ehdotimme määritellä terveydenhuollon tarjoaja tarkoittaa palveluiden tarjoaja kohdassa määritelty 1861(u) Act, toimittaja lääketieteen tai terveydenhuollon palveluja, kuten määritelty kohdassa 1861(s) Teko, ja mikä tahansa muu henkilö tai organisaatio, joka toimittaa laskut, tai on maksanut terveydenhuollon palveluita tai tavaroita normaalia liiketoimintaa.,

lopullinen sääntö, me poistaa termi ”palvelut ja tarvikkeet,” jotta voidaan poistaa irtisanomisia määritelmään. Määritelmä kuvastaa myös lisäksi sovelletaan U. S. C. sitaatteja (42 U. S. C. 1395x(u) ja 42 U. S. C. 1395x(s), vastaavasti) osalta viitataan Lain säännöksiä, jotka oli julkaistu Liiketoimet Sääntö.

lukijan avuksi tarjoamme myös tässä otteita lain asiaankuuluvista pykälistä. (Katso U. S. C. kohdat edellä mainittu täydellinen määritelmät kohdissa 1861(u) ja 1861(s).,) Kohta 1861(u) Laki määrittelee ”palvelujen tarjoaja,” sisältää, esimerkiksi,

sairaala, kriittinen pääsy sairaalaan, ammattitaitoisen hoitotyön laitos, kattava avohoidon kuntoutuksen laitos, kotisairaanhoidon virasto, saattohoito-ohjelma, tai, sovellettaessa jakson 1814(g) ja osassa 1835(e) , rahasto.”Osiosta 1861(t) Laki määrittelee aikavälin, ”sairaanhoito-ja muita terveydenhuoltopalveluja,” ja sisältää luettelo kattaa kohteita tai palveluja, esimerkkinä seuraava ote:

(s) Sairaanhoito ja muut terveydenhuollon palvelut.,kalustettu jälkeen jokainen kaihileikkaus

(9) jalka, käsivarsi, selkä, ja niska henkselit, ja keinotekoinen jalat, kädet ja silmät, mukaan lukien vaihdot, mikäli se vaaditaan;

(10) (A) pneumokokki-rokote ja sen hallintoa; ja

(B) hepatiitti B-rokote ja sen hallinto, ja

(11) palveluja sertifioitu sairaanhoitaja nukutuslääkäri;

(12) extra-syvyys kengät insertit tai custom valettu kengät insertit yksilö, jolla on diabetes, jos;

(13) seulonta mammografia;

(14) seulonta papa-koe ja seulonta lantion tentti, ja

(15) luumassan mittaus., (jne.)

KOTITALOUKSIEN Vastaus Kommentit Saanut
Yleiset Määräykset: Määritelmät – Terveydenhuollon Tarjoaja,

Kommentti: Yksi commenter huomautti, että johdanto-osassa viitataan tarjoajien velvollisuudet ja ei käytä termiä, ”katettu taho”, ja näin syntynyt epäselvyyttä siitä, velvollisuudet terveydenhuollon tarjoajat, jotka saattavat olla palveluksessa muita henkilöitä kuin katettujen tahojen, esimerkiksi, lääke-yritykset., Se oli ehdotti, että parempi lukea säännöt ja sääntö on, että jos kumpikaan tarjoaja eikä yhtiö on katettu taho, sääntö ei velvoita joko provider-työntekijä tai työnantaja.

vastaus: samaa mieltä. Käytämme termiä ”katettu taho” mahdollisuuksien mukaan lopullinen sääntö, lukuun ottamatta tapauksia, joissa lopullinen sääntö kohtelee yhteisöjä eri tavalla, tai jos termiä ”terveyden hoidon tarjoajalle” on tarpeen varten havainnollistava esimerkki.,

kommentti: useat kommentoijat totesivat ehdotuksen määritelmän olevan laaja, epäselvä ja / tai sekava. Lisäksi saimme paljon kommentteja, jossa pyydettiin selvitystä siitä, onko tietyistä yhteisöistä tai henkilöistä olivat ”terveydenhuollon tarjoajat” varten meidän sääntö. Yksi kommentoija epäili sidoksissa jäsenten health care group (vaikka erillisiä oikeushenkilöitä) pidetään yhtenä ensisijainen terveydenhuollon tarjoaja.,

vastaus: Sallimme, että oikeudellisesti erilliset katetut yhteisöt, joilla on yhteinen omistusoikeus tai määräysvalta, nimeävät itsensä yhdeksi katetuksi yhteisöksi. Tällaiset järjestöt voivat julkaista yhden jaetun tiedonannon tiedotuskäytännöistä ja suostumuslomakkeen. Lisätietoja on johdanto-osan 164.504§: n d alakohdassa.

ymmärrämme, että tarvitaan lisää ohjeistusta siitä, onko tietyt yhteisöt tai henkilöt ovat terveydenhuollon tarjoajat alla lopullinen sääntö. Annamme ohjeita alla ja annamme lisäohjeita, kun sääntö pannaan täytäntöön.,

Kommentti: Yksi kommentoija totesi, että kohdat 1171(3), 1861(s) ja 1861(u) § eivät sisällä farmaseutit määritelmässä terveydenhuollon tarjoaja tai apteekista palvelujen määritelmä ”lääkärin tai muiden terveydenhuollon palvelut,” ja epäili, apteekkarit, joita sääntö koskee.

Vastaus: lakisääteinen määritelmä ”terveyden hoidon tarjoajalle” kohta 1171(3) sisältää ”muu henkilö tai organisaatio, joka toimittaa laskut, tai on maksanut terveydenhuollon normaalissa liiketoiminnassa.”Proviisorien palvelut kuuluvat selvästi tämän lakisääteisen määritelmän” Terveydenhuolto.,”Ei ole mitään perustetta jättää näitä lakisääteisiä kriteereitä täyttäviä farmaseutteja tämän asetuksen ulkopuolelle .

Huomautus: Jotkut kommenttien suositeltavaa, että soveltamisalan määritelmä voidaan laajentaa tai täsmentää kattamaan muita henkilöitä tai organisaatioita., Useiden kommenttien väitti, laajentaa ulottumattomissa terveydenhuollon tarjoaja määritelmä kattaa tahojen, kuten valtion ja kuntien terveys virastojen, äitiys-tukipalvelut (edellyttäen, ravitsemusterapeutit, sosiaalityöntekijät, ja terveydenhoitaja ja Special Supplemental Nutrition Program Naisten, Imeväisten ja Lasten), ja ne yritykset, jotka harjoittavat kustannus-vaikuttavuuden arviot, riskien hallinta ja benchmarking-tutkimuksia. Eräs kommentoija tiedusteli, pidetäänkö terveydenhuollon tarjoajina aputoimittajia, kuten lasten leikkiterapeutteja sekä puhe-ja kieliterapeutteja., Muiden kommentoijien epäilivät ”vaihtoehto” tai ”täydentävää” tarjoajat, kuten naturopathic lääkärit ja akupunktuurin olisi pidettävä terveydenhuollon tarjoajat, joita sääntö koskee.

vastaus: kuten muillakin tämän säännön osa-alueilla, emme määrittele ”terveydenhuollon tarjoajaa” ammattilaisen nimen tai etiketin perusteella. Ammatillisen toiminnan tällaiset tarjoajat vaihtelevat; henkilö on ”terveydenhuollon tarjoaja”, jos nämä toimet ovat sopusoinnussa oikeusvaltion määritelmä ”terveydenhuollon tarjoaja.,”Terveydenhuollon tarjoajiin kuuluu siis henkilöitä, kuten kommentoijien mainitsemia henkilöitä, siinä määrin kuin he täyttävät määritelmän. Huomaamme, että terveydenhuollon tarjoajiin sovelletaan tätä sääntöä vain, jos he tekevät tiettyjä liiketoimia. KS.määritelmä ” katettu yhteisö.”

Kuitenkin yritykset, jotka harjoittavat kustannus-vaikuttavuuden arviot, riskien hallinta ja benchmarking-tutkimukset eivät ole terveydenhuollon tarjoajat sovellettaessa tätä sääntöä, elleivät he suorita muita toimintoja, jotka täyttävät määritelmän., Nämä yhteisöt olisivat liikekumppaneita, jos ne harjoittavat tällaista toimintaa katetun yhteisön puolesta.

Kommentti: Toinen kommentoija suositteli, että Sihteeri laajentaa määritelmää terveyden hoidon tarjoajalle kattamaan terveydenhuollon tarjoajat, jotka välittävät tai ”tai saada” kaikki terveydenhuollon tiedot sähköisessä muodossa.

Vastaus: Emme hyväksy tätä ehdotusta. Kohta 1172(a)(3) todetaan, että tarjoajat, jotka ”välittävät” terveystiedon yhteydessä yksi HIPAA liiketoimet on katettu, mutta ei käytä termiä ”saada” tai vastaava termi.,

kommentti: osa kommenteista liittyi verkkoyhtiöihin terveydenhuollon tarjoajina ja kattavina kokonaisuuksina. Eräs kommentoija väitti, ettei ole mitään syytä ”siihen, miksi Internet-apteekkia ei tulisi kattaa myös” säännöllä terveydenhuollon tarjoajana. Toinen kommentoija totesi, että verkossa terveydenhuollon palvelun ja sisältöä yritykset, mukaan lukien online-medical levy-yhtiöt, tulisi määritelmän piiriin terveydenhuollon tarjoaja., Toinen commenter huomautti, että määritelmien soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden kansi ”Internet-palveluntarjoajat, jotka ”bill” tai on ”maksanut”, terveydenhuollon palveluja tai tavaroita, mutta ei niitä, jotka rahoittavat nämä palvelut muilla tavoin, kuten myymällä tunnistettavia terveystietoja tai mainonta.”Huomautettiin, että tuhannet internet-sivustot käyttävät sellaisten henkilöiden antamia tietoja, jotka käyttävät sivustoja markkinointiin tai muihin tarkoituksiin.,

Vastaus: Olemme samaa mieltä siitä, että online-yritykset ovat katettujen tahojen vallan alla, jos ne muuten täyttävät määritelmän terveydenhuollon tarjoaja tai terveydenhuollon suunnitelma ja täyttävät muut vaatimukset-sääntö, eli tarjoajien on myös välittää terveystietoa sähköisessä muodossa yhteydessä HIPAA liiketoimi. Toteamme täällä kieli perustelukappaleen ehdotettu sääntö, että ”henkilö tai organisaatio, että laskut ja/tai on maksanut terveydenhuollon palveluita tai tavaroita normaalia liiketoimintaa, kuten…,Internetissä toimiva ”online” – apteekki on myös terveydenhuollon tarjoaja tätä ohjesääntöä varten ” (64 FR 59930).

Kommentti: Olemme saaneet paljon kommentteja, jotka liittyvät viittaus ”terveys-klinikan tai lisensoitu terveydenhuollon ammattilainen, joka sijaitsee koulun tai yrityksen johdanto-osassa on keskustelua ”terveydenhuollon tarjoaja.,”Se oli ilmoittanut, että myös ”lisensoitu terveydenhuollon ammattilaisille sijaitsee koulun tai liiketoimintaa” korostaa, että nämä yksilöt ymmärtää, että heillä on valtuudet luovuttaa tietoja Social Security Administration (SSA) ilman lupaa.

Kuitenkin, useat kommenttien kehotti KOTITALOUKSIEN luoda poikkeuksen tai poistaa viittaus johdanto-osassa keskustelua perus-ja keskiasteen kouluissa, koska työnantaja tai liiketoiminnan kumppani suhteita., Yksi liittovaltion virasto ehdotti, että viittaus ”lisensoitu terveydenhuollon ammattilaisille sijaitsee” poistetaan johdanto-koska määritelmä terveyden hoidon tarjoajalle ei sisällä viittausta kouluissa., Se kommentoija ehdotti myös, että Sihteeri harkita: lisäämällä kieli johdanto selventää, että säännöt eivät koske klinikat tai koulun terveydenhuollon tarjoajat että vain pidettävä kirjaa, jotka ovat olleet vapautetut määritelmästä suojattu terveystietoa, lisäämällä poikkeus määritelmän soveltamisalaan kuuluvien hankintayksiköiden niille kouluille, ja rajoittamalla paperityötä vaatimukset nämä koulut., Toinen kommentoija väitti, poistamalla viittaukset kouluissa, koska ehdotettu sääntö ilmestyi korvata tai luoda epäselvyyttä Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA), joka antaa vanhemmille oikeus käyttää ”koulutus” ja terveystiedot niiden unemancipated alaikäisiä lapsia. Kuitenkin, sen sijaan, yksi commenter tukenut osallisuutta terveydenhuollon ammattilaisille, jotka tarjoavat palveluja kouluissa tai yrityksissä.

vastaus: ymmärrämme, että keskustelu nprm: n kouluista saattoi olla hämmentävää., Siksi me käsitellään näitä kysymyksiä ja esitetään politiikkamme koskien suojattuja potilastietoja koulutus virastot ja laitokset ”Suhde Muihin Liittovaltion Lakeja” keskustelua FERPA, edellä.

Kommentti: Monet kommenttien kehotti, että suora kontakti potilaan kanssa on tarpeen, että yhteisö pitää terveydenhuollon tarjoaja. Kommenttien ehdotti, että ne henkilöt ja organisaatiot, jotka ovat kauko-potilaan ja ei ole suoraa yhteyttä ei olisi pidettävä terveydenhuollon tarjoajat., Useiden kommenttien väitti, että määritelmä terveydenhuollon tarjoaja kattaa henkilö, joka tarjoaa terveydenhuollon palveluita tai tarvikkeita vain silloin, kun palveluntarjoaja on toimittanut tai laskuja potilaan suoraan. Todettiin, että Sihteeri ei aikovat että valmistajat, kuten lääkkeiden, biologisten tuotteiden ja laitteiden valmistajat, terveydenhuollon toimittajat, medical-kirurginen tarjonta jakelijoiden, terveydenhuollon myyjät, jotka tarjoavat potilaskertomuksen asiakirjat malleja ja jotka eivät tyypillisesti suoraan tekemisissä potilaiden, voidaan pitää terveydenhuollon tarjoajat ja siten katettu yhteisöjä., Kuitenkin, sen sijaan, yksi kommentoija väitti, että, in vitro-diagnostiikka valmistaja, sen tulisi kattaa niin terveydenhuollon tarjoaja. Vastaus: Emme hyväksy kommentteja, että kehotti, että suora kanssakäymisessä yksittäisen edellytys määritelmää terveydenhuollon tarjoaja. Monilla palveluntarjoajan lakisääteiseen määritelmään sisältyvillä palveluntarjoajilla, kuten kliinisillä laboratorioilla, ei ole suoraa yhteyttä potilaisiin. Edelleen, käyttö ja julkistaminen protected health information välillisesti hoidon tarjoajat voi olla merkittävä vaikutus yksilön yksityisyyttä., Me tunnustamme kuitenkin, että tarjoajat, jotka potilaiden hoitoon vain välillisesti tarvitse olla koko joukko velvollisuuksia kuin suoraan hoidon tarjoajien, ja muuttaa NPRM tehdä tämä ero suhteessa useita säännöksiä (ks. esim. § 164.506 osalta suostumusta). Selvennämme myös, että valmistajat ja terveydenhuollon toimittajat, joita Medicare pitää palveluntarjoajina, ovat tämän säännön tarjoajia.,

Huomautus: Jotkut kommenttien ehdotti, että veren keskuksia ja plasman luovuttajien keskuksia, jotka keräävät ja jakavat lähde plasma ei voida pitää kattaa terveydenhuollon tarjoajat, koska keskuksissa ei tarjota ”terveyspalvelut” ja verenluovuttajien eivät ole ”potilaat” etsien terveydenhuollon. Samoin kommenttien ilmaisi huolensa siitä, että elinten hankinta organisaatiot voidaan pitää terveydenhuollon tarjoajat.,

vaste: olemme samaa mieltä ja poistaneet ”terveydenhuollon” määritelmästä termin ”veren, sperman, elinten tai muun kudoksen hankinta tai pankkitoiminta potilaille annettavaksi.”Katso etukäteiskeskustelu kohdasta” Terveydenhuolto.”

Kommentti: Useita kommenttien ehdotti rajoittaa kattavuus vain ne tarjoajat, jotka on kalustettu ja maksettiin palvelut ja tarvikkeet., Väitettiin, että toimihenkilö katettu taho, kuten sairaala-pohjainen tarjoaja, ei olisi sovellettava sääntö, koska että tarjoajan olisi sovellettava sekä suoraan sääntö kuin katettu kokonaisuus ja välillisesti työntekijänä katettu kokonaisuus.

Vastaus: ”dual” suora ja epäsuora tilanne on kuvattu nämä kommentit voi syntyä vain silloin, kun terveydenhuollon tarjoaja suorittaa standardin HIPAA liiketoimet sekä itsensä ja sen työnantaja., Esimerkiksi, kun palveluiden tarjoaja, kuten sairaala-pohjainen lääkäri laskutetaan kautta standardi HIPAA liiketoimi suoritetaan työnantajalle, tässä esimerkissä sairaala, lääkäri ei tullut katettu tarjoaja. Vain silloin, kun palveluntarjoaja käyttää vakiotapahtumaa omasta puolestaan, hänestä tulee katettu terveydenhuollon tarjoaja. Näin ollen tulos on tyypillisesti tämän kommentin ehdottama. Kun sairaalapohjaista palveluntarjoajaa ei makseta suoraan eli kun tavallinen HIPAA-kauppa ei ole sen puolesta, siitä ei tule katettua palveluntarjoajaa.,

Kommentti: Muiden kommenttien väitti, että työnantaja, joka tarjoaa terveyspalveluja työntekijöilleen, joille se ei laskuja työntekijä eikä maksaa terveydenhuollon ei tulisi pitää terveydenhuollon tarjoajien piiriin ehdotettu sääntö.

Vastaus: Meillä selventää, että työnantaja voi olla terveydenhuollon tarjoaja vallan alla, ja voidaan soveltaa sääntöä, jos se suorittaa standardin liiketoimia. Myös 164.504§: n säännöksiä voidaan soveltaa.,

Kommentti: Joidenkin kommentoijien oli hämmentynyt johdanto-osan lausuman: ”voidakseen toteuttaa periaatteita Sihteeri”s Suosituksia, meidän on asettaa suojaukset terveydenhuollon tarjoajat, jotka käyttää ja luovuttaa tietoja, eikä tutkija etsii tietoa” osalta sääntö on, että politiikan tutkija, joka huolehtii aiheita oikeudenkäynti pidetään terveydenhuollon tarjoaja., Joidenkin kommentoijien oli myös epäselvää, onko yksittäinen tutkija tarjoaa terveydenhuollon aiheita oikeudenkäyntiä olisi pidettävä terveydenhuollon tarjoaja tai onko tutkijan kotiin toimielin olisi pidettävä terveydenhuollon tarjoaja ja voidaan näin ollen soveltaa säännöstä.

Vastaus: Meillä selventää, että yleensä tutkija on myös terveydenhuollon tarjoaja jos tutkija tarjoaa terveydenhuollon aiheita, kliiniseen tutkimukseen ja muuten täyttää määritelmän ”terveyden hoidon tarjoajalle” vallan alla., Kuitenkin, terveydenhuollon tarjoaja on vain katettu kokonaisuus ja sovelletaan sääntöä, jos palveluntarjoaja tekee standardin liiketoimia. Edellä mainitun johdanto-osan lausuman osalta tarkoitimme, että perussäännön mukainen toimivaltamme rajoittuu soveltamisalaan kuuluviin yhteisöihin. Siksi emme voi soveltaa mitään rajoituksia tai vaatimuksia tutkijan rooliin tutkijana. Kuitenkin, jos tutkija on myös terveydenhuollon tarjoaja, joka tekee standardin liiketoimia, että tutkija/tarjoajaan sovelletaan sääntöä suhteessa sen tarjoajan toimintaa.,

mitä sovellettavuus tutkija/toimittaja vs. tutkijan kotiin toimielin, tarjoamme seuraavia ohjeita. Sääntö koskee tutkijan katettu yhteisö, jos tutkija on terveyden hoidon tarjoajalle, joka tekee standardin liiketoimia palvelut omasta puolestaan, riippumatta siitä, onko hän tai hän on osa suurempaa organisaatiota., Kuitenkin, jos palvelut ja liiketoimet tehdään puolesta koti, laitos, koti-laitos on katettu taho varten sääntö ja tutkija/tarjoaja työvoimaa, jäsen, ei katettu kokonaisuus.

Kommentti: Yksi kommentoija ilmaisi hämmennystä niissä tapauksissa, kun terveydenhuollon tarjoaja oli katettu taho yksi päivä, ja yksi, joka ”toimii sopimuksen” valmistajan seuraavana päivänä.,

Vastaus: Jos henkilöt kuuluvat sääntö yksi rooli, he eivät välttämättä kuulu yksiköt, kun he osallistua muuhun toimintaan toisessa asemassa. Kyseinen henkilö voisi olla esimerkiksi yhtenä päivänä katettuna terveydenhuollon tarjoajana sairaalassa, mutta seuraavana päivänä hän luki eri työnantajalle tutkimustietoja. Tutkijan roolissaan henkilö ei kuulu, eivätkä suojaukset päde näihin tutkimustietoihin.

kommentti: eräs kommentoija ehdotti, että sihteeri muuttaisi ehdotettua § 160: tä.,102, lisätä seuraavan lausekkeen lopussa (sen jälkeen, kun (c)) (koskevat terveyden hoidon tarjoajalle), ”suhteessa tahansa yhteisö, jonka pääasiallinen liiketoiminta ei ole terveyttä koskeva suunnitelma, tai terveyden hoidon tarjoajalle lisensoitu sovellettavien lakien minkään valtion, standardit, vaatimukset ja toteutus tekniset tiedot tämän alaryhmän määräyksiä sovelletaan ainoastaan osa yhteisöä, joka harjoittaa liiketoimia määritelty 160.103.”(Painotus lisätty.,) Toinen kommentoija ehdotti myös, että määritelmä ”katettu taho” tarkistettava tarkoittaa yhteisöjä, jotka ovat ”pääasiassa tai yksinomaan harjoittaa terveydenhuollon liittyviä toimintoja kuten terveydenhuolto, terveydenhuollon tarjoaja tai terveydenhuollon clearinghouse.”

vastaus: Sihteeri torjuu nämä ehdotukset, koska ne rajoittavat väistämättä säännön soveltamisalaan kuuluvia tahoja., Yhteisö, joka on terveyttä koskeva suunnitelma, terveydenhuollon tarjoaja tai terveydenhuollon clearinghouse täyttää lakisääteiset määritelmä kattaa kokonaisuus riippumatta siitä, miten paljon aikaa on omistettu suorittaa terveydenhoitoon liittyviä toimintoja, tai riippumatta siitä, mitä prosenttiosuus niiden yhteensä liiketoiminnan sovelletaan terveydenhuoltoon liittyviä toimintoja.

Kommentti: Useita kommenttien pyrki erottamaan terveydenhuollon tarjoaja liiketoiminnan kumppanina ehdotti vuonna NPRM., Esimerkiksi, useita kommenttien väitti, että tauti johtajat, jotka tarjoavat palveluja ”puolesta” terveydenhuollon suunnitelmia ja terveydenhuollon tarjoajat, ja asia johtajat (muunnelma tauti management service) ovat kumppaneita, ja ei ole ”terveydenhuollon tarjoajat.”Toinen kommentoija väitti, että tauti manager pitäisi olla tunnustettu (oletettavasti, koska katettu yhteisö), koska sen osallistuminen lääkärin ja potilaan tasolla läpi monimutkainen vuorovaikutus terveydenhuollon tarjoajat.,

Vastaus: siinä määrin, että sairauden tai case manager tarjoaa palveluja puolesta tai katettu kokonaisuus on kuvattu sääntö on määritelmä liikekumppani, sairauden tai case manager on liikekumppani varten tätä sääntöä. Kuitenkin, jos palvelut, joita sairaus tai case manager täytä määritelmää hoitoa ja henkilö muuten täyttää määritelmän ”terveydenhuollon tarjoaja,” tällainen henkilö on terveyden hoidon tarjoajalle varten tätä sääntöä.,

Comment: One commenter väitti, että apteekkareita avustavat apteekin työntekijät, kuten teknikot ja kassanhoitajat, eivät ole liikekumppaneita.

vastaus: samaa mieltä. Tämän säännön soveltamiseksi katetun yhteisön apteekin työntekijät ovat kyseisen yksikön työntekijöitä.

kommentti: useat kommentoijat pyysivät selventämään terveydenhuollon tarjoajan määritelmää (”…kuka toimittaa, laskut, tai on maksanut terveydenhuollon palvelujen tai tavaroiden tavanomaisen liiketoiminnan”) määrittelemällä eri termejä ”sisusta”, ”tarjonta”, ja ”normaalissa liiketoiminnassa.,”Esimerkiksi todettiin, että tämä auttaisi työnantajia tunnistamaan, kun palvelut, kuten työntekijöiden tukiohjelma, muodostaisivat säännön piiriin kuuluvan terveydenhuollon.

Vastaus: Vaikka ymmärrämme ilmaiseman huolen siitä, että kommenttien, me lasku seurata niiden ehdotus määritellä ehdot tällä tasolla spesifisyys. Nämä termit ovat nykyään yleisesti käytössä, ja pyrkimys erityiseen määrittelyyn vaarantaisi tahattomat ristiriidat alan käytäntöjen kanssa., Työnantajien tapa jäsentää työntekijöiden tukiohjelmia ja niiden tarjoamat palvelut vaihtelevat huomattavasti. Jos ympäristöohjelma tarjoaa suoraa hoitoa yksilöille, se voi olla terveydenhuollon tarjoaja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *