Jakie są minimalne wymagania, aby zastosować jako federalny wykwalifikowany pracownik?

minimalne wymagania dla wykwalifikowanych pracowników federalnych to:

doświadczenie w pracy w zawodzie wykwalifikowanym
musisz mieć co najmniej jeden rok, w ciągu ostatnich dziesięciu lat, zanim złożysz elektroniczny wniosek o pobyt stały, nieprzerwanego doświadczenia zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (lub równoważnego w ciągłej pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy) w zawodzie wykwalifikowanym wymienionym w typie umiejętności 0 lub poziomie umiejętności A lub B kanadyjskiej krajowej klasyfikacji zawodowej (NOC) z 2016 r.,

zdolność językowa
musisz wykazać, że spełniasz lub przekraczasz próg językowy Canadian Language Benchmark (CLB) 7 z wynikami testów z organizacji testującej języki wyznaczonej przez IRCC.

Edukacja
musisz DOSTARCZYĆ kanadyjskie poświadczenia edukacyjne lub zagraniczne poświadczenia edukacyjne z raportem oceny poświadczeń edukacyjnych dla celów imigracji z wyznaczonej organizacji, aby udowodnić, że Twój zagraniczny dyplom, stopień lub certyfikat jest równoważny z ukończonym kanadyjskim poświadczeniem edukacyjnym., (Punkty będą przyznawane na podstawie ukończonego kanadyjskiego poświadczenia edukacyjnego lub wartości zagranicznego poświadczenia edukacyjnego w Kanadyjskich standardach.)

jeśli spełnisz wszystkie minimalne wymagania, ocenimy Twoją aplikację na podstawie czynników selekcji w Federalnej siatce punktów wykwalifikowanych pracowników.

Uwaga: Ukończenie profilu ekspresowego jest pierwszym krokiem do imigracji do Kanady na stałe jako wykwalifikowany pracownik. Wypełnienie profilu zgłoszenia ekspresowego nie gwarantuje, że otrzymasz zaproszenie do ubiegania się o pobyt stały., Zaproszenie do ubiegania się o pobyt stały będzie oparte na Twoim wyniku i pozycji w Puli zgłoszeń ekspresowych za pomocą kompleksowego systemu rankingowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *