verkställighetsakter


viktiga fakta & sammanfattning:

  • Verkställighetsakterna var åtgärder för att fastställa skyddet av de afroamerikanska medborgerliga rättigheterna efter ratificeringen av de tretton, fjorton och femtonde ändringarna.

bakgrund till akterna

efter inbördeskrigets slut ratificerade kongressen de trettonde, fjortonde och femtonde ändringarna av konstitutionen. Afroamerikanerna var garanterade frihet, medborgerliga rättigheter och rösträtt som amerikanska medborgare., Detta säkerställde icke-diskriminering av svarta ” på grund av ras, färg eller tidigare villkor för slaveri.”

det fanns dock våldsam opposition från de vita sydstaterna med styrkor som Ku Klux Klan terroriserar svarta amerikaner när de utövar sina medborgerliga ansvar som rösträtt, tjänstgör på juryer eller kör för offentliga ämbeten.,

i första hand var gärningarna kriminella koder som gjorde det möjligt för den federala regeringen att ingripa i fall där staterna direkt eller indirekt inte agerade för att skydda afroamerikanernas rättigheter. Handlingarna försökte stoppa våldet och bemyndiga President Ulysses S. Grant att använda militär styrka för att skydda afroamerikaner.,

Verkställighetslagen

i maj 1870 passerade kongressen den första Verkställighetslagen, som förbjöd människor att montera ” eller komma i förklädnad längs de offentliga motorvägarna, eller i en annan lokal med avsikt att bryta mot medborgarnas konstitutionella rättigheter.”Vidare skisserade lagen påföljderna för dem som stör medborgarnas rösträtt.

I December 1870, Indiana Republikanska Senaten Oliver H. P.,T Morton införde en resolution som uppmanade presidenten att förmedla information om incidenter av motstånd mot genomförandet av amerikanska lagar. Senaten antog Mortons rekommendation, och President Ulysses passerade därefter rapporter om relaterade händelser i södra staterna. Senatens valda kommitté, som leds av Senator Henry Wilson av Massachusetts, mottog och undersökte rapporterna.

rapporterna ledde till att en andra åtgärd antogs i februari 1871., Den andra åtgärden ändrade den första i att ge federala tillsynsmyndigheter som skulle observera och ingripa i kongressval i städer med mer än 20 000 invånare. Detta ändringsförslag minskade de federala domstolarnas roll under omröstningarna.

i April 1871 passerade kongressen den tredje och sista åtgärden, känd som Ku Klux Klan Act. Denna åtgärd förbjöd terrorist konspirationer av den nya gruppen rasistiska vigilantes kallas Ku Klux Klan. Det gjorde det också möjligt för presidenten att upphäva habeas Corpus i de regioner som är utsatta för terroristkonspirationer.,

effekten av akterna

För det mesta var handlingarna bara användbara för att undergräva kraften hos Ku Klux Klan men inte för det våldsamma motståndet mot afroamerikaner som deltog i omröstningen. Vidare fallen av USA mot Reese et al. och USA mot Cruikshank ifrågasatte åtgärdernas grundlagsenlighet. Domstolen ansåg att rösträtten bäst regleras av statlig myndighet och inte federal intervention. 1890 inledde senaten Henry Cabot i Maine ett ändringsförslag som skulle stärka verkställighetsakterna, men senaten avvisade hans förslag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *