Kraftformel (Dansk)

formlen for kraft angiver, at kraften er lig med masse, der ganges med accelerationen. Så hvis vi kender massen og accelerationen, er vi bare nødt til at formere dem sammen, og så får vi kraften. Lad os lære kraftformlen her.

Definition

kraft er dybest set en interaktion mellem objekterne, på grund af hvilke de foretager ændringer i deres bevægelse. Kraften måles i Ne .ton (N). Ne .ton er den videnskabelige enhed, og vi bruger den til at måle vægt., 1 Ne .ton er lig med omkring 0,22 Pund. Så en pige, der kun vejer 100 lbs. 445 ne .ton, eller hendes kraft på grund af tyngdekraften (FG).

Newton ‘ s Første Lov

Den Første Lov af Bevægelse af Newton siger, at hvert objekt fortsætter med at være i ensartet bevægelse i en lige linje eller i staten resten, medmindre en ekstern kraft, der virker på det.

ne .tons anden lov

den anden lov om bevægelse af Ne .ton siger, at kraften er lig med ændringen i momentum pr., For en konstant masse, kraft er lig med masse gange acceleration, dvs F = m x a.

En vektor ligningen er den moderne erklæring af newtons anden lov:

\( \vec{F}\) = \(\frac{\vec{dp}}{dt}\)

Hvor:

\(\vec{s}\) = momentum og \(\\vec{s}\) = mv

Hvis tidsintervallet for den anvendte kraft øges, som et resultat værdien af den kraft, der påføres falder.,

Fra newtons anden lov om bevægelse:

\(\vec{F}\) ∝ \(\frac{\vec{dp}}{dt}\)
\({\vec{F}}\) = K × \(\frac{{\vec{dp}}}{dt}\) = \({\vec{kma}}\)

For enkelhed, konstant af proportionalitetsprincippet (k) besluttet at være 1, derfor:

\(\vec{F} = \vec{ma}\)

Newtons Tredje Lov

\(F_{1,2} = -F_{2,1}\)

I et system bestående af objekt 1 objekt 2, den resulterende kraft på systemet på grund af deres gensidige vekselvirkninger er 0:

\(F_{1,2}\) + \(F_{2,1}\) = 0

Løst Eksempler på Force Formel

Eksempel 1. En konstant kraft, der virker på en masse af masse 3.,0 kg ændrer sin hastighed fra 2,0 m/s til 3,5 m / s i 25 s. retningen af kroppens bevægelse ændres ikke. Hvad er størrelsen og hvad er retningen af kraften?

Løsningen

Massen af det legeme, for m = 3 kg
Oprindelige hastighed af kroppen, u = 2 m/s
Endelig hastighed af kroppen, v = 3.5 m/s
Tidspunkt, t = 25 s

ved Hjælp af den første ligning af bevægelse, acceleration (a), der produceres i kroppen, kan beregnes som:

v = u+i

en = \(\\frac{v-u}{t}\)

= (3.5−2)/25 = 0.06 m/s2

F = ma

= 3 × 0.06 = 0.,18 n

da anvendelsen af kraften ikke ændrer kroppens retning, går netkraften, der virker på kroppen, i retning af dens bevægelse.

opløsning

vandstrømens hastighed, v = 15 m /s
rørets tværsnitsareal, a = 10 m
vandmængden, der kommer ud gennem røret pr.sekund,
V = A. v = 15. 10 m/s
vandets massefylde, = 10 kg/m
vandets massefylde, der strømmer ud i røret pr. sekund = massefylde V = 150 kg / s
vandet rammer væggen og rebound ikke., Derfor, den kraft som vandet udøver på væggen er givet ved

Newtons anden lov om bevægelse som:
F = graden af ændring af momentum = P / t.
= mv / t
= 150 x 15 = 2250 N

Dele med venner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *