krachtformule

De formule voor kracht stelt dat de kracht gelijk is aan de massa die wordt vermenigvuldigd met de versnelling. Dus, als we de massa en de versnelling kennen, moeten we ze gewoon samen vermenigvuldigen en dan krijgen we de kracht. Laten we hier de krachtformule leren.

definitie

kracht is in principe een interactie tussen de objecten waardoor ze veranderingen aanbrengen in hun beweging. De kracht wordt gemeten in Newton (N). Newton is de wetenschappelijke eenheid en we gebruiken het voor het meten van gewicht., 1 Newton is gelijk aan ongeveer 0,22 Pond. Dus, een meisje dat slechts 100 pond weegt. zou gelijk zijn aan ongeveer 445 Newton, of haar kracht als gevolg van de zwaartekracht (Fg).

Newton ‘ s eerste wet

De Eerste Wet van Newton zegt dat elk object in een rechte lijn of in rusttoestand blijft bewegen, tenzij er een externe kracht op inwerkt.

Newton ‘ s tweede wet

De tweede wet van beweging door Newton zegt dat de kracht gelijk is aan de verandering in momentum per verandering in de tijd., Voor een constante massa is kracht gelijk aan de massa maal versnelling, d.w.z. F = m x a.

een vectorvergelijking is de moderne verklaring van newton ‘ s tweede wet:

\( \vec{F}\) = \(\frac{\vec{dp}}{dt}\)

waarbij:

\(\vec{p}\) = momentum en \(\\vec{p}\) = MV

als het tijdsinterval voor de uitgeoefende kracht toeneemt, neemt de waarde van de uitgeoefende kracht af.,

in newton ‘ s tweede wet van beweging:

\(\vec{F}\) ∝ \(\frac{\vec{dp}}{dt}\)
\({\vec{F}}\) = K × \(\frac{{\vec{dp}}}{dt}\) = \({\vec{kma}}\)

Voor de eenvoud, de constante van evenredigheid (k) is besloten om 1, dus:

\(\vec{F} = \vec{ma}\)

de Derde Wet van Newton

\(F_{1,2} = -F_{2,1}\)

In een systeem samengesteld object 1 object 2, de netto kracht op het systeem op grond van hun onderlinge interacties 0:

\(F_{1,2}\) + \(F_{2,1}\) = 0

Opgelost Voorbeelden over de Kracht Formule

Voorbeeld 1. Een constante kracht die werkt op een lichaam van Massa 3.,0 kg verandert zijn snelheid van 2,0 m/s naar 3,5 m / s in 25 s. de richting van de beweging van het lichaam verandert niet. Wat is de grootte en wat is de richting van de kracht?

oplossing

massa van het lichaam, m = 3 kg
beginsnelheid van het lichaam, U = 2 m/s
eindsnelheid van het lichaam, v = 3,5 m/s
Tijd, t = 25 S

met de eerste formule van beweging kan de versnelling (A) in het lichaam worden berekend als:

v = u+bij

a = \(\\frac{v-u}{t}\)

= (3.5−2)/25 = 0.06 m / s2

F = ma

= 3 × 0,06 = 0.,18 N

aangezien de kracht de richting van het lichaam niet verandert, gaat de nettokracht die op het lichaam inwerkt in de richting van zijn beweging.

oplossing

snelheid van de waterstroom, v = 15 m / s
het oppervlak van de dwarsdoorsnede van de buis, A = 10 m
Het volume water dat per seconde door de leiding naar buiten komt,
V = A x v = 15 x 10 m /s
dichtheid van het water, = 10 kg/m
massa water dat per seconde in de leiding naar buiten stroomt = dichtheid V = 150 kg/s
het water raakt de wand en keert niet terug., Daarom wordt de kracht die het water op de wand uitoefent gegeven door

Newton ‘ s tweede bewegingswet als:
F = snelheid van verandering van momentum = P/t.
= MV / t
= 150 x 15 = 2250 n

delen met vrienden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *