Interacties tussen mens en milieu

De reeks interacties tussen mens en milieu nodigt uit tot bijdragen over de rol van interacties tussen mensen in het aardse systeem., Het verwelkomt titels over duurzaamheid, klimaatverandering en maatschappelijke effecten, wereldwijde milieuveranderingen, tropische ontbossing, Wederzijdse interacties van bevolking-milieu-consumptie, grootschalige monitoring van veranderingen in vegetatie, reconstructies van menselijke interacties op lokale en regionale schaal, ecosysteemprocessen, ecosysteemdiensten, verandering in landgebruik en landbedekking, duurzaamheidswetenschap, milieubeleid, onder andere. De serie publiceert geschreven en geredigeerde volumes, evenals tekstboeken., Het is bedoeld voor milieuactivisten, antropologen, historische, culturele en politieke ecologen, politieke geografen en landveranderingswetenschappers.

interactie tussen mens en milieu biedt een raamwerk dat wetenschap samenbrengt die zowel disciplinaire diepgang als interdisciplinaire reikwijdte deelt om veranderingen in het verleden, heden en toekomst op sociaal en milieugebied in verschillende delen van de wereld te onderzoeken. Het onderwerp is zeer relevant omdat menselijke activiteiten (bijv., de verbranding van fossiele brandstoffen, visserij, landbouwactiviteiten, onder andere) zijn zo alomtegenwoordig dat ze in staat zijn om het aardse systeem te veranderen op een manier die de levensvatbaarheid van de processen zou kunnen veranderen waarvan de menselijke en niet-menselijke soorten afhankelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *