Interakce mezi člověkem a prostředím

řada interakcí mezi člověkem a prostředím zve příspěvky zaměřené na roli lidských interakcí v zemském systému., To vítá titulů na udržitelnost, změna klimatu a společenské dopady, globální změny životního prostředí, odlesňování tropických pralesů, vzájemné interakce obyvatel-životní prostředí-spotřeba, rozsáhlé monitorování změn vegetace, rekonstrukce lidských interakcí na místní a regionální váhy, ekosystémových procesů, ekosystémových služeb, využívání půdy a land cover change, udržitelnosti vědy, politiky životního prostředí, mezi ostatními. Série publikuje autorské a editované svazky, stejně jako učebnice., Je určen ekologům, antropologům, historickým, kulturním a politickým ekologům, politickým geografům a vědcům o změně půdy.

Lidské interakce prostředí poskytuje rámec, který sdružuje stipendium sdílení obou disciplinární hloubky a interdisciplinární rozsah zkoumat minulost, přítomnost a budoucnost sociální a environmentální změny v různých částech světa. Téma je velmi důležité, protože lidské činnosti (např., hoření fosilních paliv, rybolovu, zemědělské činnosti, mezi ostatními), jsou tak všudypřítomné, že jsou schopné měnit zemský systém v způsoby, které by mohly změnit životaschopnost velmi procesů, na nichž lidské a non-lidské druhy závislé.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *