Interaktioner mellan människa och miljö

serien interaktioner mellan människa och miljö inbjuder till bidrag som tar itu med den roll som mänskliga interaktioner i jordsystemet spelar., Det välkomnar titlar om hållbarhet, klimatförändringar och samhällseffekter, globala miljöförändringar, tropisk avskogning, ömsesidiga interaktioner mellan befolkning-miljö-konsumtion, storskalig övervakning av förändringar i vegetation, rekonstruktioner av mänskliga interaktioner på lokala och regionala skalor, ekosystemprocesser, ekosystemtjänster, markanvändning och marktäckning förändring, hållbarhetsvetenskap, miljöpolitik, bland annat. Serien publicerar författade och redigerade volymer samt läroböcker., Den är avsedd för miljöaktivister, antropologer, historiska, kulturella och politiska ekologer, politiska geografer och markbytesforskare.

interaktion mellan människa och miljö ger en ram som samlar stipendium som delar både disciplinärt djup och tvärvetenskapligt tillämpningsområde för att undersöka tidigare, nuvarande och framtida sociala och miljömässiga förändringar i olika delar av världen. Ämnet är mycket relevant eftersom mänskliga aktiviteter (t. ex., bränningen av bland annat fossila bränslen, fiske, jordbruksverksamhet) är så genomgripande att de kan förändra jordsystemet på ett sätt som kan förändra livskraften hos de processer som mänskliga och icke-mänskliga arter är beroende av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *