salpeterzuur

(HNO2) een monoprotisch, onstabiel en vrij zwak zuur; het bestaat alleen in verdunde koudwateroplossingen. De structuurformule is HO-N=0. De dissociatieconstante is 4,5 x 10-4 bij 18°C., Het vormt samen met salpeterzuur wanneer N02 is opgelost in water:

2N02 + H20 = HN02 + HN03

bij verhitting en door de werking van sterke zuren of oxidatiemiddelen dissocieert salpeterzuur met de vorming van salpeteroxide:

3HN02 = HNO3 + 2NO + H20

de verbindingen N20, NO, NH2OH, NH3 en andere kunnen worden verkregen door de reductie van salpeterzuur. De zouten van salpeterzuur (nitraten) worden verkregen door reductie van nitraten.

de belangrijkste eigenschap van salpeterzuur is het vermogen om aromatische aminen te diazotiseren., Om deze reden wordt natriumnitraat (NaN02) veel gebruikt bij de productie van azokleurstoffen; vrij salpeterzuur wordt geproduceerd door de werking van zuren op dit zout:

NaN02 + HCl = NaCl + HN02

salpeterzuur en de zouten daarvan zijn giftig bij inname. Vergiftiging van professionals is zeldzaam. Natriumnitriet wordt gebruikt in de geneeskunde in gevallen van cardiale angina en spasmen van de bloedvaten van het cerebrum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *