salpetersyra

(HNO2) en monoprotisk, instabil och ganska svag syra; den existerar endast i utspädda kallvattenlösningar. Dess strukturella formel är HO-n=0. Dess dissociationskonstant är 4,5 x 10-4 vid 18 ° C., Den bildar tillsammans med salpetersyra när N02 är upplöst i vatten:

2N02 + H20 = HN02 + HN03

Vid uppvärmning och åtgärder av starka syror eller oxidationsmedel, salpetersyrlighet sönderfaller med bildandet av kväveoxid:

3HN02 = HNO3 + 2NO + H20

De föreningar som N20, NEJ, NH2OH, NH3, och andra kan uppnås genom minskning av salpetersyrlighet. Salterna av kvävesyra (nitrater) erhålls genom reduktion av nitrater.

den viktigaste egenskapen hos salpetersyra är dess förmåga att diazotisera aromatiska aminer., Av denna anledning används natriumnitrat (NaN02) i stor utsträckning vid framställning av azofärger; fri salpetersyra produceras vid verkan av syror på detta salt:

NaN02 + HCl = NaCl + HN02

salpetersyra och dess salter är giftiga om de tas in. Förgiftning av proffs är sällsynt. Natriumnitrit används i medicin vid hjärtkärl och spasmer i cerebrumets kärl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *