Anemi hos hundar


vad betyder det att vara anemisk?

anemi är ett minskat antal röda blodkroppar eller hemoglobin eller båda. Det är inte en specifik sjukdom utan resultatet av någon sjukdomsprocess.

Hur diagnostiseras anemi hos hundar?

det lättast observerade tecknet på anemi är en förlust av gingivas normala rosa färg (tandkött). Anemiska hundar har också lite uthållighet så de verkar mycket håglös eller trött. Blek gingiva och slöhet gör att vi vill utföra några tester på blod för att dokumentera anemi.

det finns flera tester som utförs på de röda blodkropparna., Det vanligaste testet för anemi är den packade cellvolymen (PCV); det kallas också hematokriten. Ett blodprov placeras i en centrifug för att separera de röda blodkropparna från plasma (den flytande delen av blodet). Trettiofem till femtiofem procent av den normala hundens blod kommer att vara röda blodkroppar. Om PCV är under 35% är hunden anemisk. Andra tester för att bestämma anemi inkluderar antalet röda blodkroppar och hemoglobinantalet. Om dessa är under 5,5 x 106 /mm3 eller 12 g/dl, är hunden anemisk.

vilka andra tester är viktiga när en hund är anemisk?,

det är viktigt att veta om benmärgen producerar ett ökat antal nya röda blodkroppar. Ofta kan detta bestämmas genom en studie av det färgade blodutstryket. Förekomsten av ett ökat antal omogna (unga) röda blodkroppar innebär vanligtvis att benmärgen svarar på behovet av fler röda blodkroppar.

en noggrann studie av blodutstryket är också viktigt att leta efter parasiter som kan orsaka förstöring av röda blodkroppar och onormala celler som kan indikera leukemi.,

om benmärgssvar inte är uppenbart genom att studera blodutstryk, utförs ett retikulocytantal. En speciell fläck används för att tydligt identifiera retikulocyter (omogna röda blodkroppar).

en benmärgsbiopsi eller aspirat är ett förfarande som ger celler från benmärgen. Att studera dessa celler kan ge värdefull information om orsaken till vissa anemier och benmärgens tillstånd. En biokemisk profil och urinalys är andra viktiga tester för anemiska hundar. Dessa tester utvärderar organfunktioner och elektrolytnivåer., De kommer ofta att ge viktig information om hundens totala hälsa. En fekal undersökning är viktigt att identifiera förekomsten av parasiter i tarmkanalen som kan orsaka blodförlust.

vilka sjukdomar orsakar anemi hos hundar?

flera tester är viktiga för en anemisk hund eftersom det finns många sjukdomar som orsakar anemi.

dessa är grupperade i sjukdomar som:

 • orsakar blodförlust
 • orsakar hemolys (nedbrytning av röda blodkroppar)
 • minskar produktionen av röda blodkroppar

vilka sjukdomar hos hundar orsakar blodförlust?,

de främsta orsakerna till blodförlust hos hundar är:

 • Trauma eller skada som suger blodkärl eller inre organ
 • parasiter som loppor, fästingar och hakmaskar
 • tumörer i tarmkanalen, njurarna och urinblåsan
 • sjukdomar som förhindrar korrekt koagulering av blod

vilka sjukdomar hos hundar förhindrar produktion av röda blodkroppar?,de främsta orsakerna till benmärgssuppression hos hundar är:

 • allvarlig, kronisk sjukdom
 • mycket dålig näring eller näringsmässiga obalanser
 • autoimmun sjukdom
 • Hypothyroidism
 • kemikalier eller toxiner
 • neoplasi (cancer)

det har inte nämnts någon järnbrist. Varför inte?

järnbristanemi är en vanlig sjukdom hos människor, särskilt kvinnor. Detta är dock inte vanligt hos hundar och förekommer sekundärt till någon form av kronisk blodförlust. Men det ses ibland hos valpar med hakmaskar och dåliga dieter.,

Hur behandlas anemiska hundar?

om din hunds anemi är så allvarlig att den är livshotande behövs en blodtransfusion. Detta kan utföras omedelbart efter att ett blodprov tagits för testning. Huvudsyftet med en blodtransfusion är att stabilisera hunden tillräckligt länge för att en bestämning av orsaken till anemi kan göras.

ytterligare behandling kommer att bestämmas när den underliggande sjukdomen har diagnostiserats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *