Cochrane (Svenska)

för personer med höftfrakturer innebär dragkraft antingen att man använder band (huddragning) eller stift (skelettdragning) som är fästa på det skadade benet och kopplade till vikter via en remskiva. Tillämpningen av dragkraft före operationen tros lindra smärta och göra den efterföljande operationen lättare. Där dragkraft inte används placeras den skadade lemmen vanligtvis på en kudde och patienten uppmuntras att anta en position med största komfort.,

denna översyn som sammanfattar bevisen från randomiserade kontrollerade studier inkluderade 11 studier med 1654 deltagare. I överensstämmelse med den allmänna höftfrakturpopulationen var de flesta försöksdeltagarna äldre personer runt 80 år och majoriteten var kvinnor. Tio försök jämförde dragkraft mot ingen dragkraft och två försök, inklusive en av de föregående 10 försöken, jämförde hud-och skelettdragning., Förutom begränsningar i försöksmetoderna fanns det mycket begränsade data för sammanslagning och brist på information om de långsiktiga konsekvenserna av att tillämpa eller inte tillämpa dragkraft. Icke desto mindre visade bevisen från de tio försöken konsekvent Inga bevis för att stödja de förmodade fördelarna med dragkraft som beskrivs ovan. Det fanns ofullständiga data för tryck sår (hudsår) och andra komplikationer. En studie rapporterade tre biverkningar (sensorisk störning och blåsor på huden) relaterade till hud dragkraft; alla var mindre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *