hur ofta ska du byta tändstift?

enheten och dess partners kan tjäna en provision om du köper en produkt via en av våra länkar. Läs mer.

en bilmotor behöver gas, luft och gnista för att få sina internals chugging längs som vår barndomsvän Thomas. Utan någon av dessa, kommer motorn att vackla och du kommer inte att göra det uppför backen.,

medan bilindustrin skiftar mot helt elektriska fordon just nu, har förbränningsmotorer förlitat sig på en strejk av el hela tiden. Tändstiftet är ansvarigt för att skapa en bilens viktiga gnista för att antända gas-och bränsleblandningen, och om den är skadad eller felaktigt inställd kan den leda till funktionsfel eller död som en doornagel, bil.

tändstift kräver underhåll och utbyte, men det finns ingen särskild rättsstat när de behöver service., Det är upp till dig, ägaren, att regelbundet kontrollera dina pluggar och att känna igen tecken på en felaktig plugg. Diskens callused info team kommer att visa dig hur.

Vad är ett tändstift?

ett tändstift är en liten enhet som ansluts till motorn, mer specifikt i cylindern, och ger gnistan för förbränning via en ledning som ansluter batteriet till tändstiftet. En hushållskonsumentmotor har vanligtvis så många tändstift som det finns cylindrar, så en inline-four har fyra pluggar och en V8 har åtta pluggar., Vissa bilar har dock två tändstift per cylinder för mer exakt tändning.

tändstift består av en massa små delar som använder bland annat koppar, nickel, iridium och platina. För skydd och isolering använder tändstift också keramik.

Vad gör ett tändstift?

ett tändstift skapar en liten sträng av högspänningselektricitet inom ett specifikt uppmätt gap mellan en mittelektrod och en jordelektrod. Denna gnista sker inom cylindern och antänder luft-och bränsleblandningen. Denna explosion trycker kolven tillbaka ner cylindern.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *