Internet Encyclopedia of Philosophy (Dansk)

relativisme identificeres undertiden (normalt af dens kritikere) som afhandlingen om, at alle synspunkter er lige gyldige. I etik, dette svarer til at sige, at alle moraliteter er lige gode; i epistemologi indebærer det, at alle overbevisninger, eller trossystemer, er lige så sande. Kritikere af relativisme afviser typisk sådanne synspunkter som usammenhængende, da de indebærer gyldigheden selv af synspunktet om, at relativisme er falsk. De anklager også, at sådanne synspunkter er skadelige, da de undergraver virksomheden med at forsøge at forbedre vores tankegang.,

måske fordi relativisme er forbundet med sådanne synspunkter, er få filosoffer villige til at beskrive sig selv som relativister. Men de fleste af de førende tænkere, der har været anklaget for relativisme–for eksempel, Ludwig Wittgenstein, Peter Winch, Thomas Kuhn, Richard Rorty, Michel Foucault, Jacques Derrida–deler et vist fælles fodslag, som, mens genkendeligt relativistiske, giver grundlag for mere avancerede, og måske mere forsvarligt, positioner.

selvom der er mange forskellige former for relativisme, har de alle to funktioner til fælles.,

(1) De alle hævder, at en ting (fx moralske værdier, skønhed, viden, smag, eller betydning) er i forhold til nogle bestemte rammer eller standpunkt (fx det enkelte fag, en kultur, en æra, et sprog, eller et konceptuelle opbygning).

(2) de benægter alle, at ethvert synspunkt er unikt privilegeret over alle andre.

det er således muligt at klassificere de forskellige typer og undertyper af relativisme på en ret åbenlyst måde. Relativismens vigtigste slægter kan skelnes efter det objekt, de søger at relativisere., Således hævder former for moralsk relativisme relativiteten af moralske værdier; former for epistemologisk relativisme hævder videnens relativitet. Disse slægter kan da opdeles i forskellige arter ved at identificere den ramme, som det pågældende objekt relativiseres til. For eksempel er moralsk subjektivisme den art af moralsk relativisme, der relativiserer moralsk værdi til det enkelte emne.

hvor kontroversiel og hvor sammenhængende disse former for relativisme er, vil naturligvis variere alt efter hvad der relativiseres til hvad og på hvilken måde., I moderne filosofi er de mest diskuterede former for relativisme moralsk relativisme, kognitiv relativisme og æstetisk relativisme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *