Internet Encyclopedia of Philosophy (Svenska)

Relativism identifieras ibland (vanligtvis av dess kritiker) som avhandlingen att alla synpunkter är lika giltiga. I etik innebär detta att säga att alla moral är lika bra; i epistemologi innebär det att alla övertygelser eller trossystem är lika sanna. Kritiker av relativism avvisar vanligtvis sådana åsikter som osammanhängande eftersom de innebär giltigheten även av uppfattningen att relativism är falsk. De anklagar också för att sådana åsikter är skadliga eftersom de undergräver företaget att försöka förbättra våra sätt att tänka.,

kanske eftersom relativism är förknippad med sådana åsikter är få filosofer villiga att beskriva sig som relativister. Men de flesta av de ledande tänkare som har anklagats för relativism–till exempel Ludwig Wittgenstein, Peter Winch, Thomas Kuhn, Richard Rorty, Michel Foucault, Jacques Derrida–delar en viss gemensam grund som, även om den är igenkännlig relativistisk, ger en grund för mer sofistikerade och kanske mer försvarbara positioner.

även om det finns många olika typer av relativism, har de alla två funktioner gemensamt.,

(1) de hävdar alla att en sak (t.ex. moraliska värderingar, skönhet, kunskap, smak eller mening) är relativ till en viss ram eller synvinkel (t. ex. det enskilda ämnet, en kultur, en era, ett språk eller ett konceptuellt system).

(2) de förnekar alla att någon ståndpunkt är unikt privilegierad över alla andra.

det är således möjligt att klassificera de olika typerna och undertyperna av relativism på ett ganska uppenbart sätt. Relativismens huvudsakliga Släkte kan särskiljas enligt det objekt de försöker relativisera., Således hävdar former av moralisk relativism relativiteten hos moraliska värderingar; former av epistemologisk relativism hävdar kunskapens relativitet. Dessa släkten kan sedan delas upp i olika arter genom att identifiera den ram som objektet i fråga relativiseras till. Till exempel är moralisk subjektivism den typen av moralisk relativism som relativiserar moraliskt värde till det enskilda ämnet.

hur kontroversiell, och hur sammanhängande, dessa former av relativism är kommer uppenbarligen att variera beroende på vad som relativiseras till vad och på vilket sätt., I modern filosofi är de mest diskuterade formerna av relativism moralisk relativism, kognitiv relativism och estetisk relativism.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *