Internet Encyclopedia of Philosophy (Norsk)

Relativisme er noen ganger identifisert (vanligvis ved sine kritikere) som tesen om at alle synspunkter er like gyldig. I etikk, utgjør dette til å si at alle moral er like gode; i epistemology det innebærer at alle livssyn, eller trossystemer, er like sant. Kritikere av relativisme vanligvis avvise slike synspunkter som usammenhengende siden de innebærer gyldigheten selv av den oppfatning at relativisme er falske. De har også ansvaret for at slike synspunkter er skadelige fordi de undergraver virksomheten for å prøve å forbedre våre måter å tenke på.,

Kanskje fordi relativisme er forbundet med en slik utsikt, noen filosofer er villig til å beskrive seg selv som relativists. Imidlertid, de fleste av de ledende tenkere som har vært anklaget for relativisme–for eksempel, Ludwig Wittgenstein, Peter Winch, Thomas Kuhn, Richard Rorty, Michel Foucault, Jacques Derrida–må dele en viss felles plattform som, mens recognizably relativistiske, gir et grunnlag for mer sofistikerte, og kanskje mer forsvarlig, posisjoner.

Selv om det er mange forskjellige typer av relativisme, de har alle to har til felles.,

(1) De alle hevder at en ting (f.eks. moralske verdier, skjønnhet, kunnskap, smak, eller mening) er i forhold til noen bestemt rammeverk eller ståsted (f.eks. den enkelte gjenstand, en kultur, en epoke, et språk, eller en konseptuelle skjema).

(2) De har alle nekte for at noen ståsted er unikt privilegert over alle andre.

Det er dermed mulig å klassifisere ulike typer og sub-typer av relativisme i en ganske tydelig måte. De viktigste typene av relativisme kan skilles i henhold til objektet de søker å relativize., Dermed former for moralsk relativisme hevder relativitetsteorien av moralske verdier, former for epistemologiske relativisme hevder relativitetsteorien av kunnskap. Disse slektene kan da deles inn i distinkte arter ved å identifisere de rammer som objektet i spørsmålet blir relativisert. For eksempel, moralske subjectivism er at arter av moralsk relativisme som relativizes moralske verdien til de enkelte fag.

Hvordan er kontroversielt, og hvordan sammenhengende, disse former for relativisme er, vil selvsagt variere i forhold til hva som blir relativisert til hva, og på hvilken måte., I moderne filosofi, er den mest diskutert former for relativisme er moralsk relativisme, kognitiv relativisme, og estetisk relativisme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *