haatmisdrijf

haatmisdrijf, pesterijen, intimidatie of fysiek geweld dat wordt ingegeven door een vooroordeel tegen kenmerken van het slachtoffer die als integraal onderdeel van zijn sociale identiteit worden beschouwd, zoals zijn ras, etniciteit of religie. Sommige relatief brede haatmisdrijfwetten omvatten ook seksuele geaardheid en mentale of fysieke handicap tot de kenmerken die een haatmisdrijf definiëren.het begrip haatmisdrijf ontstond eind jaren zeventig in de Verenigde Staten., Tegen het einde van de 20e eeuw, wetten die extra straffen voor bias-gemotiveerde misdaden waren goedgekeurd door de federale overheid en door de meeste Amerikaanse staten. (In tegenstelling tot veel bredere staatswetten, stond de federale wet voor de vervolging van haatmisdrijven alleen gemotiveerd door de kleur, ras, religie, of nationale afkomst van het slachtoffer. In toenemende mate werd het door onverdraagzaamheid ingegeven crimineel gedrag beschouwd als wezenlijk verschillend van, en in sommige opzichten verderfelijker dan andere vormen van criminaliteit., Als gevolg van de politiek van de kwestie en de feitelijke incidentie van door vooroordelen ingegeven criminaliteit, zijn raciale en religieuze minderheden en vrouwen in veel statuten erkend als potentiële slachtoffers van haatmisdrijven, terwijl andere groepen, zoals ouderen en kinderen, dat niet hebben gedaan.

wetten ter beteugeling van haatmisdrijven zijn in verschillende andere westerse landen ingevoerd. Australië, bijvoorbeeld, heeft verboden op de federale, staat, en grondgebied niveau woorden en beelden die aanzetten tot haat tegen bepaalde raciale, etnische en religieuze groepen., Afhankelijk van de bestaande discriminatie wet, Australië heeft ook verboden gedrag dat “laster” of “rassenhaat vormt.”Groot-Brittannië en Canada hebben wetten aangenomen die gericht zijn op het beteugelen van geweld tegen minderheidsgroepen, en Duitsland heeft het publiekelijk aanzetten tot rassenhaat verboden, inclusief de verspreiding van Nazi-propaganda of literatuur die de jeugd kunnen corrumperen., De meeste wetgeving buiten de Verenigde Staten heeft echter een enge visie op haatmisdrijven, voornamelijk gericht op raciaal, etnisch en religieus geweld, en in de meeste niet-westerse landen zijn er geen haatmisdrijven wetten. Niettemin, tegen het begin van de 21e eeuw, burgerrechtenorganisaties over de hele wereld waren het toepassen van de term haatmisdaad breed om vooringenomenheid misdaden met verschillende kenmerken gebruikt om sociale groepen te onderscheiden beschrijven.,

critici van haatmisdrijfwetten hebben betoogd dat ze overbodig zijn omdat ze extra straffen creëren voor handelingen die al strafbaar zijn onder het strafrecht. Ze klagen ook aan dat dergelijke wetten slachtoffers van verschillende groepen ongelijk behandelen en dat ze de gedachten van overtreders straffen in plaats van alleen hun daden., Verdedigers van haatmisdrijfwetten beweren dat haatmisdrijven fundamenteel anders van aard zijn dan andere vormen van geweldmisdrijven, deels omdat ze de veiligheid van hele groepen mensen bedreigen; ze merken ook op dat de gedachten van de dader in aanmerking worden genomen in de definities van andere geweldmisdrijven, zoals eerste – en tweedegraads moord. Ondanks zijn controversiële aard, hebben verschillende vormen van haatmisdrijf recht in de Verenigde Staten weerstaan constitutionele uitdaging.

krijg een Britannica Premium abonnement en krijg toegang tot exclusieve content., Abonneer nu

in 2009 U. S. Pres. Barack Obama ondertekende de wet Matthew Shepard en James Byrd, Jr., Hate Crimes Prevention Act. De nieuwe wetgeving breidde de federale haatmisdrijven statuut uit met gewelddadige misdrijven gemotiveerd door handicap, geslacht, genderidentiteit, en seksuele geaardheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *