Västafrika: markanvändning och Marktäckningsdynamik

Mauretanien ligger vid korsningen av Maghrebregionen och Afrika söder om Sahara. Med ungefär fyra femtedelar av sitt landområde inom Saharaöknen (mindre än 200 mm betyder årlig nederbörd) är befolkningen i detta stora och glesbefolkade Land mest koncentrerad i den något mindre torra södern, liksom i Atlantens hamnstäder Nouakchott och Nouadhibou., Mauretaniens historiskt nomadiska befolkning har sett en trend mot sedentarisering och urbanisering sedan självständigheten 1960, särskilt som svar på alltmer torra klimatförhållanden. Mauretanien är mottagligt för periodisk torka och varma, torra damm – och sandbelastade harmattan vindar, som hotar den lilla delen av sin markyta som är åkermark. Vissa bevattningspotentialer har utvecklats i Senegals avrinningsområde för att öka livsmedelssäkerheten inför sårbarheten för torka., Landets rikedom ligger i dess omfattande mineralfyndigheter och rika fiskeområden i Atlanten. Viktiga biologiska resurser inkluderar Omfattande säsongsbundna våtmarker i sydöstra Mauretanien samt kustnära våtmarker på Atlantkusten. Dessa våtmarker sticker ut som hotspots av biologisk mångfald mot den stora sträckan av sanddyner och klippformationer i Sahara och glest vegetated Sahel zon, där sötvatten är knappa. De utgör kritiskt viktiga skäl för avel, transitering och övervintring för miljontals flyttfåglar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *