synkroniserer ikke-menneskelige primater deres menstruationscyklusser? En test i mandrills

begrebet kvindelig cyklus (eller østrous) synkroni har vedvarende populær appel. Imidlertid, kritiske anmeldelser af østrous synkronstudier hos både mennesker og ikke-mennesker har fundet, at synkroni ikke er blevet demonstreret overbevisende, på grund af metodologiske artefakter og statistiske problemer. Undersøgelser af dette fænomen hos dyr, der lever under naturalistiske forhold, er sjældne., Vi brugte langsigtede optegnelser over timingen af den kvindelige menstruationscyklus i en semi-fri bestand af mandriller, sammen med en randomiseringsprocedure, at teste hypoteser vedrørende cyklussynkroni i en naturligt reproducerende primat. Vi fandt bevis for signifikant synkronisering af peri-ovulatorisk periode i kun et af 10 gruppeår-det år, hvor det største antal cyklusser blev registreret, både samlet og PR. Dette resultat var imidlertid ikke længere signifikant, da vi korrigerede for flere test af samme hypotese., Dette antyder, at mandriller i vores studiepopulation ikke synkroniserer deres cyklusser, muligvis fordi de normalt bliver gravid så hurtigt, at de ikke har mulighed for at synkronisere. Vi har også testet, om kvinder i samme matriline, der forbinder med hinanden mere end andre kvinder, cyklus betydeligt tættere sammen i tid, end ubeslægtede hunner, at de gjorde det i 2 af gruppe 10-år, men at de var betydeligt mindre tilbøjelige til at matche deres cykler i en anden gruppe-år., På tværs af 32 matrilineår faldt mønstre af synkroni inden for individuelle matrilines (kvindelige linjer) aldrig uden for fordelingen baseret på chance. Således fandt vi lidt støtte til den feromonale hypotese for cyklussynkroni, som forudsiger, at kvinder, der forbinder hinanden, bør være mere tilbøjelige til at cykle sammen. Samlet set er vores fund i tråd med andre undersøgelser, der antyder, at cyklussynkroni ikke forekommer i ikke-humane primater.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *