synkroniserar icke-mänskliga primater sina menstruationscykler? Ett test i mandrills

begreppet kvinnlig cykel (eller estrous) synchrony har bestående populär överklagande. Men kritiska recensioner av östrogensynkrona studier hos både människor och icke-människor har funnit att synkroni inte har visats övertygande på grund av metodologiska artefakter och statistiska problem. Studier av detta fenomen hos djur som lever under naturalistiska förhållanden är sällsynta., Vi använde långsiktiga register över tidpunkten för den kvinnliga menstruationscykeln i en halvfri befolkning av mandrills, tillsammans med ett randomiseringsförfarande, för att testa hypoteser som rör cykelsynkroni i ett naturligt reproducerande primat. Vi hittade bevis på signifikant synkronisering av peri-ovulatoriska perioden i endast ett av 10 gruppår – det år då det största antalet cykler registrerades, både totalt och per kvinna. Detta resultat var dock inte längre signifikant när vi korrigerade för flera tester av samma hypotes., Detta tyder på att mandrills i vår studiepopulation inte synkroniserar sina cykler, eventuellt för att de vanligtvis tänker så snabbt att de inte har möjlighet att synkronisera. Vi testade också om kvinnor i samma matrilin, som associerar med varandra mer än andra kvinnor, cyklar betydligt närmare tillsammans i tid än orelaterade kvinnor, och fann att de gjorde det i 2 av 10 gruppår, men att de var betydligt mindre benägna att matcha sina cykler i ett annat gruppår., Över 32 matrilinår föll mönster av synkron inom enskilda matriliner (kvinnliga linjer) aldrig utanför distributionen baserat på chans. Således fann vi lite stöd för den feromonala hypotesen för cykelsynkroni, vilket förutspår att kvinnor som associerar med varandra borde vara mer benägna att cykla tillsammans. Sammantaget är våra resultat i linje med andra studier som tyder på att cykelsynkronisering inte förekommer hos icke-mänskliga primater.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *