Driftsresultat – Hva er NOI i fast Eiendom?

driftsresultatet er en viktig beregningen brukes til å bestemme hvor mye inntekt en eiendom kan generere. Lær mer om hvordan du bruker NOI i fast eiendom, herunder hvordan man skal beregne det ved hjelp av en enkel formel.

hash-merke Hva er NOI?

NOI er en forkortelse for driftsresultat og er et nummer som brukes til å beregne lønnsomheten av en inntekt generere real estate investment eksempel utleieboliger., Eiendom investorer bruker NOI til å analysere og sammenligne investeringer, samt til å beregne cap pris på en eiendom.

hash-merket Hvordan kan du beregne netto driftsresultat inntekt?

driftsresultatet på en eiendom er rett og slett brutto inntekt det genererer minus din driftskostnader. Beregning NOI i fast eiendom er relativt enkel som den tar ikke hensyn til kapitalkostnader, renter og betaling av renter, avskrivninger eller amortisering., For å beregne netto driftsresultat, bare legge inn leieinntekter og andre inntekter sammen og deretter trekke ledighet og tap og driftskostnader.

sørg for ikke å glemme alle ikke-leie i slekt inntekt eiendom genererer når du beregne den totale inntekter holderen bringer inn. Dette kan inkludere inntekter fra parkeringsavgifter, på stedet vaskemaskiner, og salgsautomater.

Ledighet og kreditt tap refererer til leieinntekter du ikke samle på grunn av leilighet omsetning når leietakere flytter, så vel som når de ikke betaler leie som er skyldte., Dette er den beste beregnet ved å se på sammenlignbare eiendommer, og hvordan de utfører.

hash-merket Netto Driftsinntekter Formel

NOI = Brutto Inntekter – Driftskostnader, eller

NOI = Leieinntekter + Andre Inntekter – Ledighet Tap – Driftskostnader

For eksempel, la oss si at du har en 10-enhet eiendom med hver leilighet leie for $1,000/måned. I tillegg kan du leie 5 parkeringsplasser for en ekstra $100/måned hver. Eiendommen har en 10% stilling tap og $2000 i månedlige driftskostnader., Her er hvordan du ville beregne NOI:

fordelene ved å bruke NOI formel er at den gir god innsikt i den potensielle inntekter på en eiendom kan generere på en kontinuerlig basis. Denne analysen er ikke bare nyttig for investorer, men også for långivere som ved beregning av netto driftsinntekter på en eiendom, kan de bedre avgjøre hvorvidt en investor vil ha nok kontantstrøm til å foreta betalinger på lånet.

hash-merke Hva er driftskostnader i fast eiendom?,

Real estate driftskostnader omfatter alle kostnader forbundet med å opprettholde eiendommen og drive virksomheten. De viktigste komponentene av fast eiendom driftskostnader omfatter eiendomsskatt, forsikring, verktøy og eiendom vedlikehold og vedlikehold utgifter. Dette betyr at alle kostnader forbundet med forvaltning av eiendom, fra juridiske og regnskapsmessige til avtalte tjenester som hagestell, rengjøring, fjerning snø, og reparasjoner driftskostnader., Når du tenker på at noen av disse kostnadene kan være sesongbetont eller bare betales en gang per år, er det fornuftig hvorfor netto driftsresultat er beregnet på årsbasis.

kapitalkostnader, som brukes til å oppgradere eller forbedre en egenskap, er atskilt fra driftskostnader og inngår ikke i NOEN beregninger. Markedsføring utgifter kan være både en driftskostnad eller investeringer, avhengig av hvor nødvendig markedsføring er for å kjøre business. For eksempel, noen kostnader i forbindelse med registrering av en leilighet på nettet vil sannsynligvis være en driftskostnad., I kontrast, kostnaden av å bygge eller oppgradere din eiendom nettsted ville være en investeringsutgifter.

hash-merket Er et boliglån betalingen en driftskostnad?

Din NOI inkluderer ikke boliglån eller gjeld-relaterte utgifter. Alt som er inkludert i netto driftsresultat inntekt er bruttoinntekt minus din driftskostnader. NOI lar deg sammenligne investeringer til en annen, uavhengig av om du har kjøpt dem alle-kontanter eller finansiert og har et boliglån.,

Hvis du har et boliglån på en eiendom, kan du finne det nyttig å beregne kontantstrøm i stedet for netto driftsresultat som som tar hensyn til alle utgifter, inkludert utgifter til nedbetaling av gjeld. Kontantstrømmen er også noen ganger referert til som netto inntekt.

hash-merket Hvordan å tolke netto driftsinntekter

driftsresultatet av en inntektsgivende eiendom kan gi eier eller investor et veldig klart bilde av eiendommens potensial kontantstrøm. Dette er takket være det faktum at det er utrolig vanskelig å manipulere NOI., Den eneste måten å endre NOI på et stykke av fast eiendom er å øke brutto leieinntekter eller for å kutte driftskostnader. Totalt sett, kan du bruke NOI å finne ut hvor godt en eiendom blir styrt i forhold til sammenlignbare eiendommer i området, eller selv i forhold til andre egenskaper du kan eie.

en Annen måte å bruke NOI er for trend-analyse for å bedre forstå hvordan en eiendom er å utføre., Ved å se på hvordan en eiendom netto driftsresultat inntekt har endret seg over tid, du kan se om den fungerer godt eller hvis NOI synker, noe som kan innebære at du må iverksette tiltak for å bøte på problemet eller selv vurdere å selge.

NOI er også en viktig komponent i formler for andre viktige beregninger, som for eksempel å bestemme cap pris eller gjeld coverage ratio av en eiendom. Hetten pris kan hjelpe deg å finne ditt forventet AVKASTNING, mens DSCR vil bli brukt av långivere til å vurdere din evne til å møte din gjeld forpliktelser., Formelen en utlåner vil bruke til å beregne DSCR er å ta eiendommen er NOI, og dele det med det gjeld service (boliglån hovedstol og renter). For eksempel, hvis en eiendom har $90,000 i NOI og $45,000 i årlige gjeld service, DSCR er 2. Naturligvis, jo høyere netto driftsresultat, jo mer positivt långiver vil se på de tilbyr. De fleste långivere vil også kreve en minimum DSCR på 1,20 eller høyere.,

hash-merket Fordeler og Ulemper med å Bruke NOI i fast Eiendom

Mens driftsresultatet er en stor beregning for å se på når man skal avgjøre om eller ikke å gjøre en investering i eiendom, det er ikke en perfekt beregningen. Her er noen fordeler og ulemper med å bruke NOI.

Fordeler med å Bruke NOI Formel

  • NOI real estate formler gi investorer stor innsikt om hva du kan forvente fra løpende inntekter.

  • eiendomsmegling NOI verdien er nyttig i å hjelpe långivere avgjøre om eiendommen representerer en risikabel investering.,

Ulemper Med å Bruke NOI Formel

  • NOI er utsatt for å være ustabil, så det kommer an på hvordan eiendommen er klart.

  • Hvis det projiserte leier vise seg å være unøyaktig, den NOI, vil bli påvirket negativt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *