netto bedrijfsresultaat – Wat is NOI in onroerend goed?

netto bedrijfsresultaat is een belangrijke maatstaf die wordt gebruikt om te bepalen hoeveel inkomsten een onroerend goed kan genereren. Meer informatie over het gebruik van NOI in onroerend goed, inclusief het berekenen ervan met behulp van een eenvoudige formule.

hash-mark Wat is NOI?

NOI is een afkorting voor netto bedrijfsresultaat en is een getal dat wordt gebruikt om de winstgevendheid te berekenen van een inkomstengenererende vastgoedbelegging zoals een huurwoning., Vastgoedbeleggers gebruiken NOI om beleggingen te analyseren en te vergelijken en om het maximumpercentage van een onroerend goed te berekenen.

hash-mark Hoe bereken je het netto bedrijfsresultaat?

het netto bedrijfsresultaat op een onroerend goed is gewoon het bruto-inkomen dat het genereert minus uw bedrijfskosten. Het berekenen van NOI in onroerend goed is relatief eenvoudig omdat het geen rekening houdt met kapitaaluitgaven, hoofdsom-en rentebetalingen, afschrijvingen of afschrijvingen., Om uw netto bedrijfsresultaat te berekenen, voegt u eenvoudig uw huurinkomsten en andere inkomsten bij elkaar en trekt u de vacature en verliezen en bedrijfskosten af.

vergeet niet alle niet-rent gerelateerde inkomsten die het onroerend goed genereert wanneer u de totale inkomsten berekent die het onroerend goed oplevert. Dit kan bestaan uit inkomsten uit parkeergelden, eigen wasmachines en verkoopautomaten.

vacature en kredietverlies verwijst naar de huurinkomsten die u niet verzamelt als gevolg van de omzet van een appartement wanneer huurders verhuizen en wanneer ze geen huur betalen die verschuldigd is., Dit wordt het best geschat door te kijken naar vergelijkbare eigenschappen en hoe ze presteren.

hash-mark netto bedrijfsresultaat formule

NOI = bruto-inkomen-exploitatiekosten; of

NOI = huurinkomsten + Overige inkomsten-leegstand – exploitatiekosten

bijvoorbeeld, laten we zeggen dat u een woning van 10 eenheden hebt met elk appartement dat verhuurt voor $1.000 / maand. Daarnaast huurt u 5 parkeerplaatsen voor een extra $100/maand elk. Uw woning heeft een vacatureverlies van 10% en $ 2.000 aan maandelijkse exploitatiekosten., Hier is hoe je je NOI zou berekenen:

De voordelen van het gebruik van de noi-formule zijn dat het een uitstekend inzicht geeft in de potentiële inkomsten die een woning kan genereren op een permanente basis. Deze analyse is niet alleen nuttig voor beleggers, maar ook voor kredietverstrekkers, omdat door het berekenen van het netto bedrijfsresultaat op een onroerend goed, ze beter kunnen bepalen of de belegger genoeg cash flow zal hebben om betalingen te doen op hun lening.

hash-mark wat zijn exploitatiekosten in onroerend goed?,

exploitatiekosten van onroerend goed omvatten alle kosten in verband met het onderhoud van het onroerend goed en het runnen van het bedrijf. De belangrijkste componenten van onroerend goed exploitatiekosten omvatten onroerend goed belastingen, verzekering, nutsbedrijven,en eigendom onderhoud en onderhoudskosten. Dit betekent dat alle kosten in verband met het beheer van de woning, van juridische en boekhoudkundige tot gecontracteerde diensten zoals gazononderhoud, schoonmaak, sneeuwruimen, en reparaties zijn exploitatiekosten., Als je bedenkt dat sommige van deze kosten seizoensgebonden kunnen zijn of slechts een keer per jaar te betalen, is het logisch waarom het netto bedrijfsresultaat wordt berekend op jaarbasis.

kapitaaluitgaven, die worden gebruikt om een onroerend goed te upgraden of te verbeteren, staan los van exploitatiekosten en worden niet opgenomen in noi-berekeningen. Marketing kosten kunnen zowel een operationele kosten of kapitaaluitgaven, afhankelijk van hoe noodzakelijk de marketing is voor het runnen van het bedrijf. Bijvoorbeeld, alle kosten in verband met het aanbieden van een appartement online zou waarschijnlijk een operationele kosten., In tegenstelling, de kosten van het bouwen of upgraden van uw onroerend goed website zou een kapitaaluitgaven.

hash-mark Is een hypotheekbetaling een bedrijfskosten?

uw NOI omvat niet uw hypotheek of eventuele schuldengerelateerde kosten. Het enige dat is opgenomen in uw netto bedrijfsresultaat is uw bruto-inkomen minus uw bedrijfskosten. NOI kunt u Investeringen vergelijken met elkaar, ongeacht of je ze allemaal gekocht-contant of gefinancierd en hebben een hypotheek.,

als u een hypotheek op een onroerend goed hebt, kunt u het nuttig vinden om de cashflow te berekenen in plaats van het netto bedrijfsresultaat, omdat dat rekening houdt met alle kosten, inclusief schuldbetalingen. Cash flow wordt soms ook wel aangeduid als netto-inkomen.

hash-mark hoe moet het nettobedrijfsresultaat worden geïnterpreteerd

het nettobedrijfsresultaat van een inkomstenproducerend onroerend goed kan een eigenaar of investeerder een zeer duidelijk beeld geven van de potentiële kasstroom van het onroerend goed. Dit is te danken aan het feit dat het ongelooflijk moeilijk is om Noi te manipuleren., De enige manier om de NOI op een stuk onroerend goed te veranderen is om de bruto huurinkomsten te verhogen of om de operationele kosten te verlagen. Over het algemeen kunt u NOI gebruiken om te bepalen hoe goed een woning wordt beheerd in vergelijking met vergelijkbare eigenschappen in het gebied of zelfs in vergelijking met andere eigenschappen die u bezit.

een andere manier om NOI te gebruiken is voor trendanalyse om beter te begrijpen hoe een eigenschap presteert., Door te kijken naar hoe het netto bedrijfsresultaat van een woning in de loop van de tijd is veranderd, kunt u zien of het goed presteert of dat de NOI daalt, wat kan betekenen dat u actie moet ondernemen om het probleem op te lossen of zelfs te overwegen te verkopen.

NOI is ook een belangrijke component in de formules voor andere belangrijke berekeningen, zoals het bepalen van de cap rate of de schuld service dekkingsratio van een onroerend goed. De cap rate kan u helpen bij het bepalen van uw verwachte ROI, terwijl de DSCR zal worden gebruikt door kredietverstrekkers om uw vermogen om te voldoen aan uw schuld verplichtingen te evalueren., De formule die een kredietgever zal gebruiken om de DSCR te berekenen is om de NOI van het onroerend goed te nemen en deze te delen door de schulddienst (hypotheekhoofdstuk en rentebetalingen). Bijvoorbeeld, als een eigenschap heeft $ 90.000 in NOI en $ 45.000 in de jaarlijkse schuldendienst, de DSCR is 2. Natuurlijk, hoe hoger het netto bedrijfsresultaat, hoe gunstiger de geldschieter zal kijken naar de deal. De meeste kredietverstrekkers zullen ook een minimum DSCR van 1,20 of hoger vereisen.,

hash-mark voors en tegens van het gebruik van NOI in onroerend goed

terwijl het nettobedrijfsresultaat een geweldige maatstaf is om naar te kijken bij het bepalen of een investering in onroerend goed al dan niet moet worden gedaan, is het geen perfecte maatstaf. Hier zijn een aantal voors en tegens van het gebruik van NOI.

voordelen van het gebruik van NOI-formule

  • noi-vastgoedformules geven beleggers veel inzicht in wat ze kunnen verwachten van lopende inkomsten.

  • De NOI-waarde van onroerend goed is nuttig om kredietverstrekkers te helpen bepalen of het onroerend goed een risicovolle investering is.,

nadelen van het gebruik van de noi-formule

  • De NOI kan inconsistent zijn omdat het afhangt van hoe de eigenschap wordt beheerd.

  • als de verwachte huren onjuist blijken te zijn, zal de NOI negatief worden beïnvloed.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *