Evolusjon og Lamarck

selv Om han var å bygge på det arbeid som sin mentor, Teller George-Louis Leclerc de Buffon, Jean-Baptiste Lamarck(1744-1829) er ofte kreditert med å lage den første store forhånd mot moderne evolusjonær teori fordi han var den første til å foreslå en mekanisme som gradvis endring av arter kan finne sted. Også, han er utvidet definisjon av endring over tid, sier at livet startet enkle og ble mer komplekse., I 1809 han publiserte Philosophie Zoologique, der han beskrev en todelt ordning der endringen ble gradvis innført i arter og gått ned gjennom generasjoner. Hans teori er alternativt referert til som teorien om transformasjon eller bare Lamarckism. Men i dag Lamarck»s arbeid er vurdert som et viktig skritt fremover, i sin levetid han ikke fikk mye anerkjennelse.,

Bruk og Misbruk

Figur%: Bruk og stillstand i utviklingen av halsen til giraffen

Den klassiske eksempel brukes til å forklare konseptet med bruk og misbruk er den lange halsen til giraffen. I henhold til Lamarck»s teori, en gitt giraffe kunne, over en levetid på anstrengende å nå høye grener, utvikle en forlenget nakke. Et stort fall i hans teori var at han ikke kunne gjøre rede for hvordan dette kan skje, selv om han hadde snakket om en «naturlig tendens til perfeksjon.,»Et annet eksempel Laksestammen ble brukt, var tærne av vann fugler. Han foreslo at fra år til å belaste sine tær til å svømme gjennom vann, disse fuglene fikk langstrakt, svømmehud tær for å bedre deres svømming.

Disse to eksemplene viser hvordan bruk kunne endre en egenskap. Av samme token, Lamarck mente at misbruk vil føre til en egenskap å bli redusert. Vingene av pingviner, for eksempel, ville være mindre enn for de andre fugler fordi pingviner ikke bruke dem til å fly.,

Lamarckian Arv

Den andre delen av Lamarck»s mekanisme for utvikling involvert arv av ervervede egenskaper. Han mente at egenskaper endres eller ervervet over en individuell»s levetid kan være gått ned til sitt avkom. Giraffer som hadde fått lange halser ville ha avkom med lange halser snarere enn den korte halsen deres foreldre var født med. Denne typen arv, noen ganger kalt Lamarckian arv, har siden blitt avkreftet av discoveryof arvelig genetikk.,

En forlengelse av Lamarck»s ideer om arven som har stått testen av tid, imidlertid, er ideen om at evolusjonær endring skjer gradvis og kontinuerlig. Han har studert gamle skjell og la merke til at jo eldre de var, jo enklere de dukket opp. Ut fra dette konkluderte han med at arter som startet enkel og konsekvent flyttet mot kompleksitet, eller, som han kalte det, mer fullkomment.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *