Evoluce a Lamarck

Když byl v návaznosti na práce svého učitele, Hrabě George-Louis Leclerc de Buffon, Jean-Baptiste Lamarck(1744-1829) je často připočítán s výrobou první velký pokrok směrem k moderní evoluční teorii, protože on byl první navrhnout mechanismus, kterým je postupná změna druhů může probíhat. Také rozšířil definici změny v průběhu času a řekl, že život začal jednoduše a stal se složitějším., V roce 1809 vydal filosofii Zoologique, ve které popsal dvoudílný mechanismus, kterým byla změna postupně zaváděna do druhu a předávána generacemi. Jeho teorie je alternativně označována jako teorie transformace nebo jednoduše Lamarckismus. Ačkoli dnes Lamarck práce je považována za významný krok vpřed, v jeho životě nedostal mnoho uznání.,

Použití a Nepoužívání

Obr%: Používání a nepoužívání ve vývoji krk žirafy

klasický příklad používá k vysvětlení pojmu využití a užívání je protáhlý krk žirafy. Podle Lamarck teorie, daný žirafa mohla, po celou dobu životnosti namáhání dosáhnout vysoké větve, vyvinout protáhlý krk. Velkým pádem jeho teorie bylo, že nedokázal vysvětlit, jak se to může stát, i když diskutoval o „přirozené tendenci k dokonalosti“.,“Dalším příkladem, který Lamarck použil, byly prsty vodních ptáků. Navrhl, že od let napínání prstů na nohou, aby plavali vodou, tito ptáci získali protáhlé, pavučinové prsty, aby lépe plavali.

tyto dva příklady ukazují, jak by použití mohlo změnit vlastnost. Stejně tak Lamarck věřil, že nepoužívání způsobí, že se rys sníží. Například křídla tučňáků by byla menší než křídla jiných ptáků, protože tučňáci je nepoužívají k letu.,

Lamarckian dědičnost

druhá část Lamarckova mechanismu pro evoluci zahrnovala dědičnost získaných vlastností. Věřil, že rysy změnil nebo získané v průběhu života jednotlivce by mohly být předány jeho potomkům. Žirafy, které získaly dlouhé krky, by měly potomky s dlouhými krky spíše než krátkými krky, se kterými se narodili jejich rodiče. Tento typ dědičnosti, někdy nazývaný lamarckian dědičnost, byl od té doby vyvrácen objevem dědičné genetiky.,

rozšíření Lamarckových myšlenek dědičnosti, které obstály ve zkoušce času, je však myšlenka, že evoluční změna probíhá postupně a neustále. Studoval starověké mušle a všiml si, že čím starší jsou, tím jednodušší se objevily. Z toho dospěl k závěru, že druhy začaly jednoduše a důsledně směřovaly ke složitosti, nebo, jak to nazval, blíže k dokonalosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *