Evolution and Lamarck

Även om han byggde på sin mentors arbete, greve George-Louis Leclerc de Buffon, krediteras Jean-Baptiste Lamarck(1744-1829) ofta med att göra det första stora framsteg mot modern evolutionsteori eftersom han var den första som föreslog en mekanism genom vilken den gradvisa förändringen av arter kan äga rum. Han utvidgade också definitionen av förändringen över tiden och sa att livet började enkelt och blev mer komplext., År 1809 publicerade han Philosophie Zoologique, där han beskrev en tvådelad mekanism genom vilken förändring gradvis introducerades i arten och gick ner genom generationer. Hans teori kallas alternativt teorin om omvandling eller helt enkelt Lamarckism. Även om Lamarcks arbete idag anses vara ett stort steg framåt, fick han inte mycket erkännande under sin livstid.,

använd och Disuse

figur%: användning och disuse i utvecklingen av giraffens hals

det klassiska exemplet som används för att förklara begreppet användning och disuse är den långsträckta nacken på giraffen.giraff. Enligt Lamarcks teori kunde en given giraff, under en livstid av ansträngning för att nå höga grenar, utveckla en långsträckt nacke. En stor undergång av hans teori var att han inte kunde förklara hur detta kan hända, även om han diskuterade en ” naturlig tendens till perfektion.,”Ett annat exempel Lamarck använde var tårna av vattenfåglar. Han föreslog att från år av ansträngande tårna att simma genom vatten, dessa fåglar fick långsträckta, simhud tår för att bättre deras simning.

dessa två exempel visar hur användning kan ändra ett drag. På samma sätt trodde Lamarck att missbruk skulle få ett drag att minska. Pingvinernas vingar skulle till exempel vara mindre än andra fåglar eftersom pingviner inte använder dem för att flyga.,

Lamarckian arv

den andra delen av Lamarck”s mekanism för utveckling involverade arv av förvärvade egenskaper. Han trodde att drag förändrades eller förvärvades under en individs livstid kunde överföras till dess avkomma. Giraffer som hade fått långa halsar skulle ha avkomma med långa halsar snarare än de korta halsar deras föräldrar föddes med. Denna typ av arv, ibland kallad Lamarckian arv, har sedan dess motbevisats av upptäcktenav ärftlig genetik.,

en förlängning av Lamarcks idéer om arv som har stått sig genom tiderna är dock tanken att evolutionär förändring sker gradvis och ständigt. Han studerade gamla snäckskal och märkte att ju äldre de var desto enklare uppträdde de. Av detta drog han slutsatsen att arten började enkelt och konsekvent flyttas mot komplexitet, eller, som han kallade det, närmare perfektion.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *