Proportional, progressive og regressive skatter

Afgifter kan være kendetegnet ved den virkning, de har på fordelingen af indkomst og formue. En proportional skat er en, der pålægger alle skatteydere den samme relative byrde—dvs.hvor skatteforpligtelse og indkomst vokser i lige stor grad. En progressiv skat er kendetegnet ved en mere end proportional stigning i skatteforpligtelsen i forhold til stigningen i indkomsten, og en regressiv skat er kendetegnet ved en mindre end proportional stigning i den relative byrde., Således ses progressive skatter som at reducere uligheder i indkomstfordelingen, mens regressive skatter kan have den virkning at øge disse uligheder.

de skatter, der generelt betragtes som progressive, inkluderer individuelle indkomstskatter og ejendomsskatter. Indkomstskatter, der er nominelt progressive, imidlertid, kan blive mindre i de øverste indkomstkategorier-især hvis en skatteyder får lov til at reducere sit skattegrundlag ved at erklære fradrag eller ved at udelukke visse indkomstkomponenter fra sin skattepligtige indkomst., Proportionale skattesatser, der anvendes på kategorier med lavere indkomst, vil også være mere progressive, hvis personlige undtagelser erklæres.

indkomst målt i løbet af et givet år giver ikke nødvendigvis den bedste grad af skatteevne. For eksempel, forbigående stigninger i indkomst kan spares, og under midlertidige fald i indkomst en skatteyder kan vælge at finansiere forbrug ved at reducere besparelser. Hvis beskatning sammenlignes med “permanent indkomst”, vil den således være mindre regressiv (eller mere progressiv) end hvis den sammenlignes med årlig indkomst.,

omsætningsafgifter og punktafgifter (undtagen dem på luksus) har en tendens til at være regressive, fordi andelen af personlig indkomst, der forbruges eller bruges på en bestemt god, falder, når niveauet for personlig indkomst stiger. Poll skatter (også kendt som hoved skatter), der opkræves som et fast beløb per indbygger, naturligvis er regressive.

det er vanskeligt at klassificere selskabsskatter og selskabsskatter som progressive, regressive eller forholdsmæssige på grund af usikkerhed om virksomhedernes evne til at flytte deres skatteudgifter (se nedenfor Skift og forekomst)., Denne vanskelighed med at bestemme, hvem der bærer skattebyrden, afhænger afgørende af, om en national eller en subnational (det vil sige provins eller stat) skat overvejes.

i betragtning af de økonomiske virkninger af beskatning er det vigtigt at skelne mellem flere begreber om skattesatser. De lovbestemte satser er dem, der er specificeret i loven; almindeligvis er disse marginale satser, men nogle gange er de gennemsnitlige satser. Marginale indkomstskattesatser angiver den brøkdel af trinvis indkomst, der tages af beskatning, når indkomsten stiger med en dollar., Således, hvis skatteforpligtelsen stiger med 45 cent, når indkomsten stiger med en dollar, er den marginale skatteprocent 45 procent. Indkomstskattestatutter indeholder ofte graduerede marginale satser-dvs. satser, der stiger, når indkomsten stiger. En omhyggelig analyse af marginalskattesatserne skal tage hensyn til andre bestemmelser end den formelle lovbestemte rentestruktur. Hvis for eksempel en bestemt skattekredit (reduktion i skat) falder med 20 cent for hver stigning i indkomst på en dollar, er marginalrenten 20 procentpoint højere end angivet af de lovbestemte satser., Da marginalsatser viser, hvordan indkomstændringer efter skat som følge af ændringer i indkomst før skat, er de relevante for vurdering af skattens tilskyndelsesvirkninger. Det er endnu vanskeligere at kende den marginale effektive skatteprocent, der anvendes på indtægter fra erhverv og kapital, da det kan afhænge af sådanne overvejelser som strukturen af afskrivningsfradrag, rentefradrag og bestemmelserne om inflationsjustering. En grundlæggende økonomisk sætning hævder, at den marginale effektive skatteprocent i indkomst fra kapital er nul under en forbrugsbaseret skat.,

gennemsnitlige indkomstskattesatser angiver den brøkdel af den samlede indkomst, der betales i beskatningen. Mønsteret af gennemsnitlige satser er det, der er relevant for vurdering af skattefordelingsværdien. Under en progressiv indkomstskat den gennemsnitlige indkomstskat stiger med indkomst., Gennemsnitlige indkomstskattesatser stiger ofte med indkomst, både fordi der ydes personlige godtgørelser til skatteyderne og de pårørende, og fordi marginale skattesatser gradueres; på den anden side kan præferencebehandling af indkomst, der hovedsageligt modtages af husholdninger med høj indkomst, oversvømme disse virkninger og skabe regressivitet, som indikeret af gennemsnitlige skattesatser, der falder, når indkomsten stiger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *