congenitale fusie van drie lumbale wervellichamen

congenitale fusie van cervicale wervellichamen komt vrij vaak voor, thoracale fusie komt minder vaak voor, terwijl fusie van lumbale wervellichamen zeldzaam is. De auteurs hadden eerder gevallen gezien waarin twee lumbale wervels waren gesmolten, maar het geval dat hier moet worden gerapporteerd is de eerste die zij hebben ondervonden van congenitale fusie van drie lumbale wervels.,

literatuur

Evans (1) heeft in een uitstekend artikel de embryologie van de wervelkolom adequaat beoordeeld. Volgens hem, fusie gebeurt het vaakst op het cervicale niveau, en af en toe op de thoracale. Op het moment van de presentatie van zijn paper, hij had niet gezien fusie van een van de lendenwervels.

Trial en Rescaniéres (5) rapporteerden 3 gevallen van fusie van het lumbale wervellichaam. In 1 werden de tweede en derde lumbale lichamen gefuseerd; in een ander de twaalfde thoracale en eerste lumbale lichamen, en in de derde de vierde en vijfde lumbale lichamen., De bogen waren normaal. Deze auteurs geloven dat fusie te wijten is aan aangeboren afwezigheid van de wervelschijf, die tijdens de eerste maand van het foetale leven zou moeten verschijnen. In het door Hadley (2) gemelde geval waren de derde en vierde lendenwervel versmolten. Schachten en Kerley (4) stellen dat fusie kan optreden in elk deel van de wervelkolom. Volgens deze schrijvers zijn de doornuitsteeksels soms gesmolten en kan de anteroposterior diameter van de gefuseerde of gedeeltelijk gefuseerde lichamen kleiner zijn dan normaal., In de tekst van Köhler en Zimmer (3) wordt ook verwezen naar de samensmelting van de spinachtige processen, soms alleen en soms in samenhang met de fusie van de lichamen. Een voorbeeld van het eerste, Geciteerd door Brocher, wordt aangehaald.

Case Report

een 44-jarige vrouw gaf een voorgeschiedenis van lage thoracale en bovenste lumbale rugpijn voor zo lang als ze zich kon herinneren. Zes jaar voordat ze werd gezien door de auteurs, een laesie van de achtste borstwervel werd ontdekt in een ander ziekenhuis., Hierna droeg de patiënt drie jaar lang een brace, maar ze leed nog steeds aanzienlijke pijn en ongemak. Lichamelijk onderzoek toonde duidelijke accentuering van lumbale lordose, en tederheid op diepe druk over de doornuitsteeksels van de tiende, elfde en twaalfde thoracale wervels en over alle lumbale werveldoornuitsteeksels. Er waren geen neurologische veranderingen, noch was er een familiegeschiedenis van een soortgelijke ziekte.

Roentgenogrammen (Fig. 1-4) toonde fusie van de eerste, tweede en derde lumbale wervels en een rudimentaire achtste borstwervel., Er bleek een fusie te zijn van de achtste en negende rib aan de rechterkant.

samenvatting

een enkel geval van congenitale fusie van drie lumbale wervellichamen werd gepresenteerd. Een bijbehorende anomalie was hypoplasie van de achtste borstwervel, met congenitale fusie van twee ribben aan de rechterkant op dit niveau.

opmerking: de reproducties voor dit papier zijn gemaakt volgens de LogEtronic-methode.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *