verborgen laesies van de achterste hoorn van de mediale meniscus: een systematische arthroscopische verkenning van het verborgen gedeelte van de knie

Achtergrond: scheuren van de voorste kruisband (ACL) worden vaak geassocieerd met meniscale laesies. Ondanks verbeteringen in de meniscale reparatietechnieken, blijven faalpercentages significant, vooral voor de achterste hoorn van de mediale meniscus.,

Doel: Bepalen of een systematische arthroscopische verkenning van de achterste hoorn van de mediale meniscus met een aanvullend posteromediaal portaal nuttig is om anders niet-herkende laesies te identificeren.

onderzoeksopzet: Casusreeksen; niveau van bewijs, 4.

methoden: in een opeenvolgende reeks van 302 ACL reconstructies werd een systematische arthroscopische exploratie van de achterste hoorn van de mediale meniscus uitgevoerd. Het eerste stadium van de exploratie werd bereikt door voorafgaande visualisatie via een standaard anterolateraal portaal., In de tweede fase werd de achterste hoorn van de mediale meniscus posterior gevisualiseerd via het anterolaterale portaal met de scope diep in de inkeping gepositioneerd. In de derde fase werd de achterste hoorn gesondeerd door een extra posteromediaal portaal. Een χ2-test en een logistische regressieanalyse werden uitgevoerd om te bepalen of de tijd van verwonding tot operatie in verband werd gebracht met het meniscale scheurpatroon.

resultaten: een mediale meniscale scheur werd gediagnosticeerd bij 125 van de 302 patiënten (41,4%)., Vijfenzeventig letsels (60%) in het meniscale lichaam werden gediagnosticeerd in de eerste fase van de arthroscopische exploratie. Vijftig laesies in het rampgebied werden gediagnosticeerd: 29 (23,2%) in de tweede fase en 21 laesies (16,8%) in de derde fase na minimale debridement van de oppervlakkige weke weefsellaag. Het laatste type laesie wordt een “verborgen laesie.”In totaal was de prevalentie van ramp laesies in deze populatie 40%. Meniscale lichaamslaesies (odds ratio, 2,6; 95% betrouwbaarheidsinterval, 1,18-5,18; P < .,02) bleken significant gecorreleerd te zijn met een langere vertraging tussen verwonding en operatie.

conclusie: posterieure visualisatie en posteromediale sondering van de posterieure hoorn van de mediale meniscus kunnen helpen bij het ontdekken van een hoger percentage laesies die gemakkelijk kunnen worden gemist door een standaard voorafgaande verkenning. In tal van gevallen, werden deze letsels “verborgen” onder een membraan-achtig weefsel en werden ontdekt na minimale debridement door een posteromediale portaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *