sumienie zbiorowe

zdefiniowane przez Émile 'a Durkheima jako” zbiór przekonań i uczuć wspólnych dla przeciętnego członka społeczeństwa”, składało się z formy i treści, które różnią się w zależności od tego, czy społeczeństwo charakteryzuje się solidarnością mechaniczną czy organiczną. W pierwszym przypadku sumienie zbiorowe jest rozległe i silne, sięga daleko i szeroko w życie ludzi, kontrolując je szczegółowo za pomocą różnych religijnych lub innych tradycyjnych środków sankcji. Podkreśla prymat społeczeństwa nad jednostką i jej godnością., Jednak wraz z nadejściem Oświecenia sumienie zbiorowe osłabło, stając się mniej rozległe, słabsze w swej przyczepności do jednostki, świeckie i usankcjonowane przez nałożenie ogólnych reguł, a nie konkretnych kodeksów. Rozwój indywidualizmu, choć w ujęciu Durkheima indywidualizm moralny, podważał sumienie zbiorowe. W przejściu na solidarność organiczną można to zaobserwować w zastępowaniu represyjnych przez restytucyjne systemy prawa., Podczas gdy pierwszy karany za naruszenie samej Solidarności, drugi jest nastawiony na utrzymanie normalnego kontaktu i współżycia społecznego w społeczeństwie. Argumentacją Durkheima jest to, że sumienie zbiorowe całego społeczeństwa może utrzymywać tylko społeczeństwo segmentowe; bardziej zróżnicowane społeczeństwo musi być utrzymywane razem przez bardziej zróżnicowaną świadomość moralną, której ogniskami (przynajmniej jego zdaniem) byłyby grupy zawodowe i wydawane od nich specjalistyczne normy., Sumienie zbiorowe staje się rozproszonym, abstrakcyjnym „kultem jednostki”, który jako religia Obywatelska dostarcza ostatecznych zasad i uzasadnień, ale nie może znieść całego ciężaru spójności społecznej. Zobacz też: anemia; podział pracy; gęstość dynamiczna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *