kollektivt samvete

definieras av Émile Durkheim som ”kroppen av övertygelser och känslor gemensamma för genomsnittet av medlemmar i ett samhälle”, Det består av en form och innehåll som varierar beroende på om samhället kännetecknas av mekanisk eller organisk solidaritet. I det förra är det kollektiva samvetet omfattande och starkt, sträcker sig långt och brett i människors liv och kontrollerar dem i detalj genom olika religiösa eller andra traditionella sanktionsmedel. Det betonar samhällets företräde framför individen och hans eller hennes värdighet., Men med upplysningens ankomst avtog det kollektiva samvetet, blev mindre omfattande, svagare i sitt grepp om individen, sekulär och sanktionerad genom införandet av allmän regel snarare än specifika koder. Individualismens tillväxt, om än moralisk individualism i Durkheims uppfattning, undergrävde det kollektiva samvetet. I övergången till organisk solidaritet skulle detta kunna observeras vid ersättning av repressiva av restitutiva rättssystem., Medan den förra straffas för brott mot solidariteten själv, är den senare inriktad på att upprätthålla normal kontakt och socialt samlag i samhället. Durkheims argument är att ett samhällsomfattande kollektivt samvete bara kan hålla ett segmentsamhälle tillsammans; ett mer differentierat samhälle måste hållas samman av ett mer differentierat moraliskt medvetande, vars foci (åtminstone enligt hans uppfattning) skulle vara yrkesgrupper och de specialiserade normer som utfärdar från dem., Det kollektiva samvetet blir en diffus, abstrakt ”kult av individen” som, som en civil religion, levererar slutliga principer och motiveringar, men kan inte bära hela vikten av social sammanhållning. Se även anomie; arbetsfördelning; dynamisk densitet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *